Працюємо задля перемоги!

Публічні обговорення

Список кандидатур, котрі було подано для включення до складу Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

Оголошення про формування складу координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Київській обласній державній адміністрації
(Київській обласній військовій адміністрації)

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Положення про координаційну раду з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації), затвердженого Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 04 травня 2023 року № 338, Київська обласна державна адміністрація (Київська обласна військова адміністрація) формує склад координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності при Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації).

Пропозиції щодо включення до складу координаційної ради необхідно подати у друкованій та електронній формах до управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) (01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, каб. 542), а також на електронну адресу [email protected] до 22 травня 2023 року (включно).

До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від інституцій, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства тощо (згідно з Положенням, що додається).

За додатковою інформацією просимо звертатися до управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації на вищевказану електронну адресу або за тел. 286 81 80.

_____________________________________________________________________________________

30.12.2022

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю на 2023 рік

21.12.2021

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік

05.10.2021

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту Реєстру міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, організатором яких є Київська обласна державна адміністрація.

Строк проведення консультацій – 10 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Проєкт Реєстру міжміських та приміських (внутрішньообласних) автобусних маршрутів загального користування, організатором яких є Київська обласна державна адміністрація

29.09.2021

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту ПЛАНУ ЗАХОДІВ Київської обласної державної адміністрації на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного  простору в Україні на період до 2030 року

Строк проведення консультацій – 7 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Номер телефону, за яким надаються консультації з питань, що винесено на обговорення: (044) 285-24-60

Проєкт плану заходів Київської обласної державної адміністрації на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного  простору в Україні на період до 2030 року.

09.09.2021

Регіональний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року в Київській області

Пропозиції та зауваження будуть прийматись протягом 15 календарних днів на електронну адресу: [email protected]

25.06.2021

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Київській обласній державній адміністрації

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Київській обласній державній адміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями), розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 12.05.2021 № 278 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування громадської ради при Київській обласній державній адміністрації на 2021-2023 роки» утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Київській обласній державній адміністрації у складі:

АЛЕКСАНДРОВ Олександр Олексійовиччлен правління громадської організації «Гельсінська правозахисна група» (за згодою)
БЛИЗНЮК Валерій Олександровичначальник відділу зв’язків з громадськістю управління з питань внутрішньої політики Київської облдержадміністрації
ВОЛОШКО Віталій Васильовичзаступник начальника управління – начальник відділу видавництв, моніторингу та аналізу інформації управління комунікацій Київської облдержадміністрації
ЖУРОВА Ольга Миколаївназаступник керівника апарату Київської облдержадміністрації
КУДРЯВЦЕВА Віталіна Вадимівнаголовний спеціаліст відділу здійснення методичного керівництва управління методичного керівництва та нормативного забезпечення юридичного департаменту Київської облдержадміністрації
КУЗМЯК Даниїла Ігорівначлен громадської організації «Ветеранів жінок інвалідів, учасників АТО «Берегиня»(за згодою)
ТЮТЮННИК Іван Федоровичголова наглядової ради Всеукраїнської громадської організації «Україна – мати рідна моя» (за згодою) 
УЛЬЯНОВАНаталія Юріївнаголова громадської організації «Спілка жінок  Київщини» (за згодою) 

За рішенням ініціативної групи установчі збори для формування громадської ради при Київській обласній державній адміністрації будуть проведені 11 серпня 2021 року о 11.00 в адмінприміщенні Київської облдержадміністрації за адресою: м. Київ, пл. Л. Українки, 1, к. 740. Реєстрація розпочинається о 10.00 год. Склад громадської ради формується шляхом рейтингового голосування на установчих зборах та не може становити більше ніж 35 осіб, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями).

Порядок проведення установчих зборів для формування громадської ради при органі виконавчої влади затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 (зі змінами від 24 квітня 2019 р. № 353). Зокрема, Порядком передбачено:

  формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах;

  учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу;

  рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується органом виконавчої влади;

  бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним;

  участь у голосуванні за довіреністю не допускається;

  підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Відповідальна особа – секретар ініціативної групи Кузмяк Даниїла Ігорівна, тел. 067-220-52-95, електронна адреса [email protected]

Запрошуємо представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку, подати заявку для участі в установчих зборах громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.

Для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  1. Прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  2. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;
  3. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
  4. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
  5. Відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
  7. Фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому та електронному вигляді. Інші зазначені документи надсилаються в електронному вигляді.

Приймання заяв для участі в рейтинговому голосуванні на установчих зборах завершується, (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями), за 30 календарних днів до дати їх проведення, тобто, 11 липня 2021 року о 17.00 год.

Сканкопію заяви разом із додатками надсилати на електронну адресу: [email protected]

Документи в паперовому вигляді залишати у скриньці: «Документи до громадської ради при КОДА», яка розміщена на першому поверсі адмінбудинку, біля чергових, за адресою: 01196, м.Київ, пл.Лесі Українки,1,  в робочі дні, до 12 липня 2021 року, з 8.00 до 17.00 год.( п’ятниця – з 8.00 до 16.00 год.). Обідня перерва: 12.00-12.45год.

31.03.2021

ОГОЛОШЕННЯ

про надання пропозицій до складу конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Київській області, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049,на виконання Київської обласної цільової Програми “Турбота” на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 № 040-01-VIII, та з метою ефективного використання коштів обласного бюджету у 2021 році, що спрямовуються на фінансову підтримку програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Київській області, департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації оголошує про надання пропозицій до складу Конкурсної комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів та осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Київській області, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році.

До складу конкурсної комісії мають право долучитися представники інститутів громадянського суспільства та наукових установ, які мають відповідний досвід роботи, кваліфікацію та вільно володіють державною мовою.

Звертаємо вашу увагу, що згідно Порядку проведення конкурсу не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником інституту громадянського суспільства, який подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Заяви про участь у конкурсній комісії подаються письмово у довільній формі на ім’я директора департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, в яких обов’язково зазначається наступна інформація:
• прізвище, ім’я та по батькові заявника;
• повне найменування інституту громадянського суспільства чи наукової установи, який представляє заявник (код ЄДРПОУ);
• місце роботи та посаду;
• коротка біографічна довідка із зазначенням наявності відповідної кваліфікації та досвіду роботи;
• згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
• відсутність конфлікту інтересів;
• підпис заявника.

Заяви, в яких не будуть викладені, або викладені не в повній мірі зазначені вище пункти, розглядатися не будуть.

Заяви просимо направляти:

  • в паперовому вигляді (обов’язково) поштою за адресою: департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196;
  • на електронну адресу: [email protected]

За додатковою інформацією можна звертатись за контактним телефоном: (044) 285-60-47. 

 

Заяви для участі у конкурсній комісії з розгляду програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, які зареєстровані в Київській області, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році, приймаються до 16 години, 6 квітня 2021 року.

 
_______

03.03.2021

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Подяку Київської обласної державної адміністрації та Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації».

Строк проведення консультацій – 15 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: kadr@koda.gov.ua

Номери телефонів, за якими надаються консультації з питань, що винесено на обговорення: (044) 286-81-66, (044) 286-84-48.

Проєкт розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження  Положення про Подяку Київської обласної державної адміністрації та Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації».

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження  Положення про Подяку Київської обласної державної адміністрації та Почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації».

_______

15.01.2020

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту наказу управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження форм деяких документів з питань підтримки розвитку галузі тваринництва».

Строк проведення консультацій – 15 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Номер телефону, за яким надаються консультації з питань, що винесено на обговорення: (044) 234-48-27.

Проєкт наказу управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження форм деяких документів з питань підтримки розвитку галузі тваринництва»

Додаток до проєкту

_______

24.12.2020

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю в Київській обласній державній адміністрації на 2021 рік

11.12.2020

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна адміністрація».

Строк проведення консультацій – 15 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Номер телефону, за яким надаються консультації з питань, що винесено на обговорення: (044) 286-86-63.

Проєкт розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна адміністрація»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Порядку роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна адміністрація»

08.12.2020

Проєкт Комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2021-2023 роки «Дієвий аграрій ‒ успішна громада»

23.11.2020

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи».

Строк проведення консультацій – 15 календарних днів.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Номер телефону, за яким надаються консультації з питань, що винесено на обговорення: (044) 286-86-63.

Проєкт розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом на інформацію, розпорядником якої є Київська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи»

20.11.2020

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проєкту програми нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації на 2021-2025 роки.

Строк проведення консультацій – 15 календарних днів. Пропозиції та зауваження до зазначеного проєкту приймаються на електронну пошту: [email protected]

Проєкт Програми нагородження відзнаками Київської обласної державної адміністрації на 2021 – 2025 роки

13.06.2019

ЗВІТ

за результатами проведення зустрічі (наради) з громадськістю

щодо обговорення проекту Антикорупційної програми

Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

12 червня 2019 року Київською обласною державною адміністрацію було проведено круглий стіл на тему «Антикорупційна програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки». Захід відбувся у приміщенні Київської обласної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1.

У круглому столі прийняли участь представники громадськості та члени комісії з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації (далі – Комісія).

Із вступним словом виступив голова Комісії, керівник апарату Київської обласної державної адміністрації Олександр Острянин. Керівник апарату облдержадміністрації висловив подяку всім членам Комісії за оперативну та ефективну роботу і зазначив, що метою наради є обговорення проекту Антикорупційною програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки (далі – проект Антикорупційної програми) відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.

В свою чергу, секретар Комісії, завідувач сектору протидії корупції Київської обласної державної адміністрації Дмитро Опаленко ознайомив присутніх з основними розділами проекту Антикорупційної програми, з ідентифікованими корупційними ризиками у діяльності Київської обласної державної адміністрації та із заходами щодо їх усунення. Усі присутні мали можливість висловити свої зауваження та пропозиції до проекту Антикорупційної програми.

За результатами круглого столу одностайно було прийнято рішення подати проект Антикорупційної програми на затвердження керівництву Київської ОДА та направити її до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження в установленому порядку.

Оголошення щодо обговорення проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

12 червня 2019 року в приміщенні облдержадміністрації відбудеться круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки».

До участі у круглому столі запрошуємо представників громадських організацій, представників центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, громадських організацій, експертів.

Дата: 12.05.2019

Початок заходу о 16:00 год., реєстрація учасників о 15:30 год.

Місце проведення: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, зал 700 (7поверх).

Звіт про результати публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки буде розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішення за результатом обговорення.

Контактна особа: провідний спеціаліст сектору протидії корупції Рибнікова Еліна Юріївна, тел. 286 84 37, email: [email protected].

Шановні відвідувачі!

Просимо надати свої пропозиції та зауваження до проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки.

Відповідальна особа: завідувач сектору протидії корупції Київської обласної державної адміністрації – Опаленко Дмитро Анатолійович. 

Пропозиції приймаються: 

За тел. (044) 286-84-37 – провідний спеціаліст сектору протидії корупції Київської обласної державної адміністрації – Рибнікова Еліна Юріївна.

або на електронну пошту: [email protected]

ПРОЕКТ Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки

Про затвердження щорічного обласного плану заходів щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю в Київській обласній державній адміністрації на 2020 рік

Протокол засідання регіональної ради сприяння розвитку громадянського суспільства при Київській обласній державній адміністрації 03.07.2018

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Київській області на 2017-2020 роки

Зустріч (нарада) з громадськістю щодо обговорення проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік відбудеться 15 червня 2018 року в приміщенні облдержадміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1,

зал 740 (7поверх).

Проект Антикорупційної програми знаходиться у вільному доступі тут.

Відповідно до статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 22.01.2018 за № 87/31539 в облдержадміністрації триває процес опрацювання проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма).

Запрошуємо представників громадських організацій долучитись до опрацювання Антикорупційної програми та взяти участь в її обговоренні.

Початок заходу о 15:00 год., реєстрація учасників о 14:30 год.

У разі наявності пропозицій та/або зауважень до проекту Антикорупційної програми, для подальшого опрацювання пропозицій,  прохання надати  їх завчасно у письмовому вигляді  до 12 червня 2018 року до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації або на електронну пошту: [email protected]

Звіт про результати публічного громадського обговорення буде розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішення за результатом обговорення.

Контактна особа:

Виконуючий обов’язки завідувача сектору

 з питань запобігання та виявлення корупції

апарату облдержадміністрації

Бершацький Дмитро Миколайович,

тел. 286 84 37

____________

ЗВІТ

за результатами проведення зустрічі (наради) з громадськістю 

щодо обговорення проекту Антикорупційної програми

Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік

Дата та час проведення: 15.06.2018 о 15.00

Місце проведення: приміщення облдержадміністрації за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, зал 740 (7поверх).

Публічне громадське обговорення проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік проводиться на виконання рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379 “Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 та відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996.

Оголошення щодо проведення зустрічі (наради) з громадськістю з обговорення проекту Антикорупційної програми розміщено 01.06.2018 на офіційному веб-сайті Київської облдержадміністрації у рубриці “Консультації з громадськістю”.

В оголошенні запрошено представників громадських організацій долучитись до опрацювання Антикорупційної програми та взяти участь в її обговоренні. Також запропоновано надати пропозиції та/або зауваження до проекту Антикорупційної програми до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації завчасно (у строк до 12 червня 2018 року) у письмовому виглядів для можливості їх опрацювання. Пропозицій та/або зауважень до проекту Антикорупційної програми до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації станом на 15.06.2018 не надійшло.

Захід розпочато о 15 год. 00 хв. 15.06.2018 року.

В обговоренні проекту Антикорупційної програми взяли участь: перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Анісімов А.Є., Жуль Т.Г. – керівник апарату Київської облдержадміністрації, голова комісії з оцінки корупційних ризиків, яка створена відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 04.04.2018 року № 215 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації”, виконуючий обов’язки завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської облдержадміністрації, секретар комісії  Бершацький Д. М., запрошені: голова правління Київської обласної організації роботодавців, промисловців, виконавчий директор Київського регіону «Київщина» Воронін В.Г., голова громадської спілки «Всеукраїнський народовладний антикорупційний кабінет» Гулеватий А.С., виконавчий директор Київського регіонального відділення Асоціації міст України Мартін Г.Г., голова громадської організації «Захист простих людей» Павліченко Д.О., голова обласної організації товариства Червоного Хреста України Правдива І.О., голова громадської організації «Інститут громадських зв’язків» Соломатова С.А.

На зустрічі з вступним словом виступив перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Анісімов А.Є. та повідомив присутніх про прийняття Закону України від 07.06.2018 № 2447-VIII «Про Вищий антикорупційний суд».

Анісімов А.Є. зазначив, що з метою підготовки Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік було прийняте розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2018 № 122 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації».

Керівник апарату облдержадміністрації Т.Г. Жуль поінформувала присутніх про роботу комісії з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній адміністрації щодо підготовки проекту Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік. Таким чином розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Київської обласної державної адміністрації за участю представників громадськості та експертів.

За підсумками проведеної роботи складено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, який, у встановленому порядку, затверджений головою облдержадміністрації.

Виконуючий обов’язки завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Київської облдержадміністрації Бершацький Д.М. повідомив присутніх, що за результатами аналізу корупційних ризиків підготовлено проект Антикорупційної програми Київської обласної державної адміністрації на 2018 рік. Даний проект Антикорупційної програми оприлюднений на офіційному сайті Київської облдержадміністрації для ознайомлення та широкого загалу громадськості. Бершацький Д.М. ознайомив присутніх з основними розділами проекту Антикорупційної програми, та повідомив, що одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності посадових осіб Київської обласної державної адміністрації, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Оцінка корупційних ризиків спрямована на підвищення ефективності та результативності роботи Київської обласної державної адміністрації шляхом визначення можливих негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться.

Також виступили: голова громадської організації «Захист простих людей» Павліченко Д.О., виконуюча обов’язки голови обласної організації товариства Червоного Хреста України Правдива І.О., голова громадської організації «Інститут громадських зв’язків» Соломатова С.А., голова громадської спілки «Всеукраїнський народовладний антикорупційний кабінет» Гулеватий А.С., заступник начальника управління – начальник відділу нормативно – правової роботи управління юридичного забезпечення облдержадміністрації Ясюк Г.І., завідувач сектору боротьби з корупцією Київської обласної ради Кушніренко Ю.М., які в своїх коментарях відзначили, що Антикорупційна програма підготовлена у відповідності до Методологій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо підготовки антикорупційних програм органів влади. Крім того учасники обговорення наголошували на важливості виявлення корупційних схем, необхідності проведення громадського аудиту діяльності влади та донесення інформації про проведену роботу до широкого кола громадськості.

Зокрема важливим результатом зустрічі стало налагодження зворотнього зв”язку між представниками КОДА та громадськими активістами. Учасники домовились про подальші контакти для систематичного обміну своїми напрацюваннями у антикорупційному напрямку для їх реалізації на місцевому рівні.

Крім того учасники наради вирішили, що Антикорупційну програму необхідно подати голові Київської облдержадміністрації на затвердження та направити її до Національного агентства з питань запобігання корупції на погодження в установленому порядку.

Виконуючий обов’язки завідувача

сектору з питань запобігання та

виявлення корупції апарату Київської

облдержадміністрації

Д. М.Бершацький