Працюємо задля перемоги!

Адміністративні послуги

Інформаційна картка адміністративної послуги РЕЄСТАЦІЯ СТАТУТУ (ПОЛОЖЕННЯ) РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ

Інформаційна картка адміністративної послуги РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ (ПОЛОЖЕННЯ) РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ РЕЛИГІЙНОЇ ГРОМАДИ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СТВОРЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ (У ТОМУ ЧИСЛІ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ)

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РЕЛІГІЙНУ ГРОМАДУ, СТАТУТ ЯКОЇ ЗАРЕЄСТРОВАНО ДО 01 СІЧНЯ 2013 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКУ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО РЕЛІГІЙНУ ГРОМАДУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Інформаційна картка адміністративної послуги ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРИПИНЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Інформаційна картка адміністративної послуги ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ПАМ’ЯТКАХ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (КРІМ ПАМЯТОК АРХЕОЛОГІЇ), ЇХ ТЕРИТОРІЯХ ТА В ЗОНАХ ОХОРОНИ, РЕЄСТРАЦІЯ ДОЗВОЛІВ НА ПРОВЕДЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ РОЗВІДОК, РОЗКОПОК, у період дії правового режиму воєнного стану

Інформаційна картка адміністративної послуги ПОГОДЖЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ АБО ПЕРЕДАЧІ ПАМ’ЯТОК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЇХ ВЛАСНИКАМ ЧИ УПОВНОВАЖЕНИМИ НИМИ ОРГАНАМИ ІНШИМ ОСОБАМ У ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ АБО УПРАВЛІННЯ

Інформаційна картка адміністративної послуги ПОГОДЖЕННЯ ПРОГРАМ ТА ПРОЄКТІВ МІСТОБУДІВНИХ, АРХІТЕКТУРНИХ І ЛАНДШАФТНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, МЕЛІОРАТИВНИХ, ШЛЯХОВИХ, ЗЕМЕЛЬНИХ РОБІТ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОЗНАЧИТИСЯ НА СТАНІ ПАМЯТОК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, ЇХ ТЕРИТОРІЙ І ЗОН ОХОРОНИ, у період дії правового режиму воєнного стану

Інформаційна картка адміністративної послуги ПОГОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ КОНСЕРВАЦІЇ, РЕСТАВРАЦІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, МУЗЕЄФІКАЦІЇ, РЕМОНТУ ТА ПРИСТОСУВАННЯ ПАМЯТОК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ, у період дії правового режиму воєнного стану

Інформаційна картка адміністративної послуги ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА КОНСЕРВАЦІЮ, РЕСТАВРАЦІЮ, РЕАБІЛІТАЦІЮ, МУЗЕЄФІКАЦІЮ, РЕМОНТ, ПРИСТОСУВАННЯ ПАМЯТОК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Інформаційна картка адміністративної послуги ВНЕСЕННЯ СУБ’ЄКТА КІНЕМАТОГРАФІЇ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИРОБНИКІВ, РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ І ДЕМОНСТРАНТІВ ФІЛЬМІВ (СТОСОВНО РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ФІЛЬМІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ПРАВО НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФІЛЬМІВ У МЕЖАХ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ; ДЕМОНСТРАТОРІВ ФІЛЬМІВ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У МЕЖАХ ВІДПОВІДНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ)