Адміністративні послуги

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Назва адміністративної послуги

Розмір плати(адміністративний збір) за надання адміністративної послуги (у разі її надання на платній основі)

Результат надання адміністративної послуги

Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати за її надання

Контактна інформація

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

безоплатно

Видача зареєстрованого статуту, копії  розпорядження голови обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійної організації або письмове повідомлення про відмову в реєстрації статуту відповідно до вимог законодавства

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286-83-81

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції

безоплатно

Видача зареєстрованого статуту, копії  розпорядження голови обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійної організації або письмове повідомлення про відмову в реєстрації статуту відповідно до вимог законодавства

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286-83-81

Державний реєстратор управління культури Київської обласної державної адміністрації

Включення відомостей про юридичну особу – релігійну організацію, зареєстровану до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

безоплатно

Проведення включення в реєстр

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осбі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Державний реєстратор управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

0,З прожиткового мінімумy

Проведення змін у реєстрі

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних особі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Державний реєстратор управління культури Київської обласної державної адміністрації

Державна реєстрація припинення юридичної особи – релігійної організації в результаті реорганізації

безоплатно

Внесення рішення про припинення

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних особі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Державний реєстратор управління культури Київської обласної державної адміністрації

Державна реєстрація припинення юридичної особи – релігійної організації в результаті її ліквідації

безоплатно

Внесення рішення

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних особі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Державний реєстратор управління культури Київської обласної державної адміністрації

Державна реєстрація створення юридичної особи-релігійної організації

(у т.ч. шляхом злиття,поділу)

безоплатно

Внесення рішення

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних особі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Державний реєстратор управління культури Київської обласної державної адміністрації

Зміна складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи – релігійної організації

безоплатно

Внесення рішення

ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних особі, фізичних осіб та громадських формувань », ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи»

286 85 96

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Надання погодження програм та проектів

містобудівних, архітектурних перетворень, меліоративних, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

безоплатно

Видача погодження програми чи проекту містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, що оформляється шляхом проставлення на титульних аркушах примірників науково-проектної документації штампу «ПОГОДЖЕНО» з відповідним номером погодження, підписом уповноваженої посадової особи та печаткою управління культури Київської обласної державної адміністрації.

Пункт 9 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини», абзац шостий статті 7 Закону України «Про охорону археологічної спадщини». Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768 «Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини» (абзац шостий пункту 5 додатку до Порядку, пункт 12 додатку до Порядку)

+38 044  286-87-48

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення

(крім пам’яток археології),  їх територіях та в зонах охорони,

реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

безоплатно

Надання дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення  (крім пам’яток археології). Оформляється листом на бланку управління культури Київської обласної державної адміністрації

Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини», Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок,
      розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки,
    охоронюваній археологічній території,  в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць,  а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України»

+38 044  286-87-48

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Погодження відчуження або передачі

пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

безоплатно

Видача погодження щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення  (їх частин) їх власникам чи уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування або управління, або відмови у наданні, який, як і погодження, оформляється листом на бланку управління культури Київської обласної державної адміністрації

Пункт 16 частини першої статті 6, частина перша статті 18 Закону України «Про охорону культурної спадщини». Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768 «Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини» (пункт 3 додатку до Порядку; абзац четвертий пункту 5 додатку до Порядку)

+38 044  286-87-48

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

 

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення відповідних дозволів на відновлення земельних робіт

безоплатно

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення;

 

Відмова у видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонту, пристосування пам’яток місцевого значення

ЗУ «Про адміністративні послуги», «Про охорону культурної спадщини»

(абзац другий частини першої статті 26)

286-87-48

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Надання погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення

 

безоплатно

Отримання висновку управління культури Київської обласної державної адміністрації (у формі листа) про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або про відмову в такому погодженні.

ст.26 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»

286-87-48

Управління культури

Київської обласної державної адміністрації

Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

безоплатно

Рішення про внесення до Реєстру суб’єкта кінематографії чи про відмову у внесенні до Реєстру (присвоєння відповідної серії та номеру)

ст.1, 3, 9, 10 Закону України «Про адміністративні послуги»       від 06 .09.2012 № 5203-УД

ст. 8, 9 Закону України «Про кінематографію» від 13 січня 1998            року № 9/98-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 27 «Про затвердження Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів» зі змінами від 28.11.2012 № 1151 (Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про Державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів»), Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 09.02.2004 № 74 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів». Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03 серпня 2020 року № 372 «Про затвердження Положення про управління культури Київської обласної державної адміністрації»

286-77-32