Працюємо задля перемоги!

“Про утворення відділу забезпечення доступу до публічної іформації Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 10.05.2011, №446
Дата оприлюднення: 10.05.2011

Відповідно до Законів України „Про доступ до публічної інформації”, „Про місцеві державні адміністрації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Утворити відділ забезпечення доступу до публічної інформації Київської обласної державної адміністрації (далі – відділ) у складі 5 штатних одиниць.

2. Заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Спаському А.С. до 10.05.2011 подати голові облдержадміністрації пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника новоутвореного відділу.

3. Керівнику відділу у встановленому порядку:

3.1. здійснити заходи, пов’язані з його утворенням;

3.2. у тижневий термін після свого призначення подати на затвердження голові облдержадміністрації проект положення про відділ, його структуру і штатний розпис, розроблені відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

4. Установити, що управління інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації здійснює фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності відділу у межах видатків, затверджених у кошторисі відділу.

5. Внести такі зміни:

5.1. у додаток „Структура Київської обласної державної адміністрації“ до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 23.06.2005 № 352 „Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації”:

після позиції „Відділ у справах релігій і національностей” доповнити позицією „Відділ забезпечення доступу до публічної інформації”.

5.2. у додаток 1 „Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації на 2009 рік до розпорядження голови Київської обласної державної адміністраціївід 17.04.2009 № 299 „Про затвердження граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій на 2009 рік“:

5.2.1. у позиції 1 „Головне управління агропромислового розвитку” цифри „57” замінити відповідно цифрами „55”;

5.2.2. у позиції 2 „Головне управління праці та соціального захисту населення” цифри „73” замінити відповідно цифрами „72”;

5.2.3. у позиції 5 „Головне управління промисловості, транспорту та зв’язку” цифри „23” замінити відповідно цифрами „22”;

5.2.4. у позиції 12 „Управління з питань фізичної культури і спорту” цифри „18” замінити відповідно цифрами „17”;

5.2.5. доповнити після позиції 17Відділ у справах релігій і національ­ностей” позицією:

18. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації 5”.

у зв’язку з цим позиції 18, 19 вважати відповідно позиціями 19, 20.

5.3. у додаток 1 „Фонд оплати праці працівників і видатки на утримання головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації на 2011 рік” до розпорядження голови облдержадміністрації від 18.03.2011 № 247 „Про затвердження на 2011 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій”:

5.3.1. у позиції 1 „Головне управління агропромислового розвитку” цифри „1197,9”, 1905,9” замінити відповідно цифрами „1173,3”, „1870,0”;

5.3.2. у позиції 2 „Головне управління праці та соціального захисту населення” цифри „1543,6”, „2555,1” замінити відповідно цифрами „1531,3”, „2537,1”;

5.3.3. у позиції 5 „Головне управління промисловості, транспорту та зв’язку” цифри „509,1”, „837,4” замінити відповідно цифрами „496,2”, „818,6”;

5.3.4. у позиції 12 „Управління з питань фізичної культури і спорту” цифри „403,8”, „734,6” замінити відповідно цифрами „390,7”, „715,6”;

5.3.5. доповнити позицією:

18.

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації

62,9

91,7

у зв’язку з цим позиції 18, 19 вважати позиціями 19, 20.

6. Керівникам головного управління агропромислового розвитку, головного управління праці та соціального захисту населення, головного управління промисловості, транспорту та зв’язку, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації у тижневий термін подати на затвердження голові облдержадміністрації штатні розписи на утримання управлінь, розроблені відповідно до цього розпорядження.

7. Заступнику голови – керівнику апарату облдержадміністрації Спаському А.С. подати голові облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо внесення змін до розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови, заступниками голови та заступником голови – керівником апарату Київської обласної державної адміністрації, що випливають з цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: