Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про стан роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Київської області у 2003 році”

Розпорядження від 05.04.2004, №179
Дата оприлюднення: 05.04.2004

Розгляд на засіданні колегії Київської обласної державної адміністрації 25 березня 2004 року питання про роботу із зверненнями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області у 2003 році засвідчив, що виконанню Закону України „Про звернення громадян” приділяється значна увага, здійснюються послідовні заходи щодо подальшого поліпшення розгляду заяв і скарг громадян, організації їх особистого прийому.
Особливо посилилася ця робота після прийняття Указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”. З метою виконання зазначеного Указу, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад обласного значення розроблені та затверджені відповідні заходи, проведені наради з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
У 2003 році запроваджено особисте звітування керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад перед головами райдержадміністрацій, міськими головами (міст обласного значення) з питань роботи зі зверненнями громадян.
Широкого розповсюдження в області набула практика виїзних прийомів громадян за місцем їх роботи і проживання. Активно застосовується така форма роботи у Білоцерківському, Броварському, Кагарлицькому районах містах Біла Церква, Фастів та інших.
З метою забезпечення гласності і відкритості в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування широко використовуються друковані та електронні засоби масової інформації, прес-конференції, прямі телефонні лінії, „круглі столи”, сходи громадян тощо.
Проведена робота щодо розгляду звернень громадян та реагування на питання, які вони порушують, сприяла тому, що у 2003 році до всіх місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надійшло на 42,9 тис. (13,5%) звернень менше ніж у попередньому році.
Надходження звернень скоротилося у 13 районах та 8 містах обласного значення.
У той ж час, як засвідчує аналіз даних щодо надходження звернень громадян до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 2003 році, матеріали вивчення стану роботи із зверненнями в області робочої групи Адміністрації Президента України у лютому 2004 року, вимоги Указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 реалізовані не в повній мірі.
Збільшилися у минулому році надходження заяв і скарг від жителів області на адресу Президента України. В розрахунку на 100 тисяч населення їх надійшло 240, що набагато вище середнього показника по державі (214 звернень). На 17 відсотків зросла кількість колективних звернень. На особистому прийомі в Адміністрації Президента України прийнято 1,2 тис. громадян області. Це найбільша, після м.Києва, кількість по Україні.
Дещо зменшилася кількість звернень з питань соціального захисту, однак ця проблема залишається для громадян найбільш гострою. Ці питання порушувалися понад 80 тис. раз, або майже в кожному п’ятому зверненні.
Спостерігається збільшення кількості звернень громадян із земельних питань, охорони здоров’я.
У роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування мають місце факти порушення термінів розгляду звернень громадян, встановлених законодавством.
Так, допускали такі випадки Обухівська, Кагарлицька райдержадміністрації, Білоцерківський та Ірпінський міськвиконкоми.
Окремі органи місцевої влади, зокрема Васильківська, Переяслав-Хмельницька райдержадміністрації, Бориспільський, Броварський міськвиконкоми, обласне управління юстиції, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації не здійснюють належного аналізу причин заяв і скарг, не вживають заходів щодо упередження повторних звернень.
У 13 містах і районах області не створено належні умови для особистого прийому громадян.
Зважаючи на викладене, з урахуванням обговорення цього питання на засіданні колегії облдержадміністрації 25 березня 2004 року, з метою безумовного виконання Указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, доручення Прем’єр-міністра України від 02.03.2004 № 9917/1 та підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, усунення недоліків, зазначених у довідці робочої групи Адміністрації Президента України „Про роботу Київської обласної державної адміністрації з виконання вимог Указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, та з урахуванням підсумкової аналітичної інформації про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Кабінету Міністрів України у 2003 році:
1. Головним управлінням, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):
1.1. протягом квітня проаналізувати та розглянути на засіданнях колегій управлінь облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів місцевих рад стан виконання Указу Президента України від 13 серпня 2002 року № 700/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”;
1.2. забезпечити своєчасний і якісний розгляд усіх заяв і скарг громадян, особливу увагу при цьому приділяти зверненням найменш соціально захищених категорій населення, пошуку шляхів і можливостей для задоволення їх обґрунтованих запитів;
1.3. вивчити та розглянути на засіданнях колегій, виконкомів питання про причини збільшення кількості звернень громадян із земельних питань, а також з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я;
1.4. підвищити рівень виконавської дисципліни у роботі зі зверненнями громадян, не допускати порушення встановлених законодавством термінів розгляду заяв і скарг; притягати до відповідальності керівників та посадових осіб підприємств, установ і організацій, які не забезпечують своєчасну перевірку звернень, допускають формальне і байдуже ставлення до вирішення життєвих проблем громадян;
1.5. усунути недоліки у веденні діловодства за зверненнями громадян у тих структурних підрозділах облдержадміністрації, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування області, які не дотримуються вимог затвердженої Кабінетом Міністрів України Інструкції з цього питання від 14.04.97 № 348;
1.6. забезпечити виділення та обладнання окремих приміщень для прийому громадян;
1.7. утворити у структурі райдержадміністрацій, міськвиконкомів відділи роботи із зверненнями громадян;
1.8. про хід виконання цього розпорядження поінформувати облдержадміністрацію до 15 червня 2004 року.
2. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків:
– посилити вимогливість та контроль за роботою відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів щодо виконання Указу Президента України від 13.08.2002 № 700/2002, за своєчасним і якісним вирішенням заяв і скарг, які надходять до облдержадміністрації, гостро реагувати на дії тих керівників райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення), головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ і організацій, які порушують встановлені Законом України „Про звернення громадян” вимоги щодо розгляду звернень громадян;
суворо дотримуватися встановлених графіком днів і годин особистого прийому громадян (розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2003 № 846);
продовжити практику виїзних прийомів громадян за місцем роботи і проживання, проведення „прямих телефонних зв’язків”, спілкування з населенням області у прямому телеефірі на каналі УТ-3;
більш предметно вирішувати назрілі питання соціально-економічного розвитку, усувати недоліки у задоволенні потреб і запитів населення. Систематично аналізувати та контролювати стан виконання комплексних, цільових соціальних програм і за наслідками вживати необхідних заходів.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

        

Поділитися: