Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про роботу райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу регіону”

Розпорядження від 24.10.2003, №645
Дата оприлюднення: 24.10.2003

Протягом 2002 року та 8 місяців 2003 року робота структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) спрямовувалася на організацію виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації щодо здійснення державної інвестиційної політики.
Забезпечено реалізацію завдань, передбачених Указом Президента України від 22.02.2001 № 108 “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України”, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 09.08.2002 № 440-р “Про схвалення плану заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки”, від 17.08.2002 № 477 “Про схвалення Програми “Інвестиційний імідж України”, а також Програмою щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку Київської області на 2001-2003 роки, затвердженою розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 04.12.2001 № 753.
На виконання Указу Президента України від 22.02.2001 № 108 “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України” за участю райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) розроблена Програма щодо збільшення обсягів залучення інвестицій для економічного розвитку Київської області на 2001-2003 роки. Створена робоча група для опрацювання інвестиційних проектів. Відповідно до цієї програми з підприємствами та організаціями області опрацьовано 52 інвестиційні пропозиції, для реалізації яких необхідно понад 200 млн.доларів США.
Надання допомоги підприємствам у реалізації їх інвестиційних проектів сприяло пожвавленню інвестиційної діяльності в області. Так, загальний обсяг капітальних вкладень у 2001 році у порівнянні з 2000 роком зріс на 20,4% і склав 1322,5 млн.грн., а у 2002 році у порівнянні з 2001 роком – на 15,6% і становив 1656,7 млн. гривень. Загальний обсяг інвестицій в основний капітал за 8 місяців 2003 року за оперативними даними склав 940 млн.грн, що на 36% більше ніж за відповідний період минулого року.
Найбільші обсяги інвестицій в основний капітал у 2002 році освоєно у Вишгородському районі (131,7 млн.грн), Броварському (79,9 млн.грн.), Обухівському (65,9 млн.грн), Києво-Святошинському (65,3 млн.грн), у містах Славутич (206,1 млн.грн), Бориспіль (131,9 млн.грн.), Біла Церква (117,6 млн. грн), Фастів (109,6 млн. гривень).
Обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області протягом 8 місяців цього року, збільшився з 423,1 млн.дол.США (за станом на 01.01.2003) до 465,1 млн.дол.США (за станом на 01.09.2003). Зростання становило 40 млн.дол.США, або 9,9 відсотка. Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення складає 258 доларів США.
Найбільший приріст обсягів іноземних інвестицій (понад 1 млн.дол.США) за 8 місяців цього року одержано у Броварському, Києво-Святошинському, Вишгородському, Обухівському, Баришівському районах та містах Бориспіль і Бровари.
Разом з тим, незважаючи на вжиття різних заходів щодо залучення інвестицій в економіку відповідних районів та міст, деякі райдержадміністрації та міськвиконкоми (міст обласного значення) не забезпечили комплексного підходу у вирішенні цих питань. Насамперед, відсутні чіткі процедури роботи з інвесторами, розгляду інвестиційних проектів, стимулюючих умов для їх реалізації. У підготовлених інвестиційних паспортах відсутні дані про ринок землі та нерухомості, конкретні земельні ділянки для реалізації інвестиційних проектів із наведенням інформації про виробничу, транспортну та комунікаційну інфраструктуру. Як результат, обсяги залучених інвестицій у розрахунку на душу населення в 28 районах та містах області менші середньообласного показника і значно нижчі ніж у регіонах-лідерах.
Окремими райдержадміністраціями та міськвиконкомами хоча і розроблені програми щодо залучення інвестицій, але формальний підхід до їх розробки та реалізації негативно позначився на результатах цієї роботи. Такий підхід виявився у незадовільній підготовці інвестиційних паспортів та інвестиційних проектів. На Веб-сторінках більшості райдержадміністрацій та міськвиконкомів відсутні розділи про інвестиційну діяльність.
Внаслідок недостатньої співпраці з інвесторами у Богуславському, Переяслав-Хмельницькому, Таращанському районах обсяг інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) на душу населення у минулому році складав менше 100 грн. у розрахунку на душу населення (середньообласний показник – 916 гривень).
Не залучено іноземні інвестиції для розвитку економічного потенціалу Згурівського, Іванківського, Рокитнянського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського районів та міст Переяслав-Хмельницький і Ржищів.
Вивчення стану справ у районах та містах свідчить, що райдержадміністрації і міськвиконкоми (міст обласного значення) не в повній мірі використовують надані їм повноваження щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідних регіонів.
Зважаючи на викладене, відповідно до Указу Президента України від 07.07.2003 № 580/2003 “Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України” та з урахуванням рекомендацій колегії облдержадміністрації з цього питання:
1. Довідку “Про роботу райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) щодо залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу регіону” взяти до відома (додається).
2. Відзначити позитивний досвід роботи Броварської, Вишгородської, Києво-Святошинської, Обухівської райдержадміністрацій та Славутицького і Фастівського міськвиконкомів щодо розвитку інвестиційної діяльності.
3. Вказати на недостатній рівень роботи Бородянської, Рокитнянської, Ставищенської райдержадміністрацій в інвестиційній сфері.
4. Визнати незадовільною роботу Таращанської, Згурівської, Тетіївської та Богуславської райдержадміністрацій щодо залучення інвестицій в економіку відповідних районів.
5. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):
5.1. У місячний термін розглянути на засіданнях колегій та виконкомів стан справ і перспективи інвестиційної роботи, дати принципову персональну оцінку діяльності посадових осіб, відповідальних за це. Про проведену роботу та вжиті заходи поінформувати облдержадміністрацію до 20 листопада 2003 року.
5.2. До кінця року проаналізувати хід виконання місцевих програм щодо залучення інвестицій і визначити дієвість заходів, передбачених ними, та забезпечити розробку відповідних програм на 2004-2006 роки.
5.3. Забезпечити оновлення розроблених інвестиційних паспортів та їх розміщення на Веб-сторінках райдержадміністрацій і міськвиконкомів.
5.4. Продовжити роботу з проведення постійного моніторингу процесу залучення іноземних інвестицій в економіку регіону та вжити заходів щодо періодичного розгляду питань, пов‘язаних з іноземним інвестуванням, на сесіях відповідних рад і колегіях районних державних адміністрацій, а також забезпечити оперативне реагування на пропозиції та скарги інвесторів.
5.5. Вивчити практику надання документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення інвестиційних проектів, та вжити в установленому порядку заходів щодо вдосконалення порядку видачі таких документів, зокрема скорочення термінів розгляду заяв про їх видачу.
5.6. Проаналізувати діяльність рад з питань залучення іноземних інвестицій та спрямувати їх роботу на вирішення конкретних проблем іноземного інвестування.
5.7. Запровадити систему моніторингу звернень інвесторів до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечити їх своєчасний розгляд і відповідне реагування на них та щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення результати моніторингу.
5.8. Вжити заходів до розширення мережі інвестиційно-будівельних організацій, залучення коштів населення в житлове будівництво, активізації співробітництва з іноземними інвесторами з питань реалізації проектів щодо спорудження житла, а також торговельних центрів та інших об‘єктів ринкової інфраструктури.
6. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв‘язку облдержадміністрації надати допомогу райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) у розв’язанні проблем, що гальмують реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів, у першу чергу спрямованих на впровадження ресурсозберігаючих і безвідходних технологій, екологічно безпечного обладнання, систем переробки та утилізації виробничих відходів.
7. Головному управлінню сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям спільно з обласною аграрною дорадчою службою:
7.1. Провести організаційну роботу щодо створення інформаційно-консультаційних організацій та підготовки фахівців з питань здійснення спільних з іноземними інвесторами інвестиційних проектів в аграрному секторі економіки.
7.2. Вжити заходів щодо активізації роботи із залучення іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс.
8. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення) до 01.12.2003 сформувати базу даних щодо інвестиційних пропозицій суб’єктів господарювання області та забезпечити її періодичне оновлення.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Голова адміністрації

А.А.Засуха

 

        

Поділитися: