Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про план обласних заходів, пов’язаних з організацією та проведенням у 2004-2005 роках Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”

Розпорядження від 29.06.2004, №382
Дата оприлюднення: 29.06.2004

На виконання Указу Президента України від 20.03.2004 № 350/2004 “Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, відповідно до Законів України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами) та з метою формування національної свідомості молоді Київщини, виховання її на кращих традиціях минулого:
1. Затвердити план обласних заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2004-2005 роках Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”, присвяченої 60-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років (далі – план заходів), що додається.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), головним управлінням, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним організаціям та установам забезпечити своєчасне і якісне виконання зазначеного плану заходів.
Інформацію про хід виконання плану заходів подавати управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації раз у півріччя до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, для її узагальнення та інформування облдержадміністрації.
3. Координацію робіт з виконання плану заходів покласти на управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.
4. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити фінансування зазначених заходів у 2004 році за рахунок загальних асигнувань відповідних управлінь і відділів та під час формування проектів місцевих бюджетів на 2005 рік передбачати кошти на їх виконання, виходячи із реальних можливостей бюджетів та їх пріоритетів.
5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації забезпечити висвітлення обласних заходів, пов’язаних з проведенням у 2004-2005 роках Всеукраїнської молодіжної акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього”.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

План обласних заходів

        

Поділитися: