Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про підсумки соціально-економічного та куль­тур­но­го розвитку області у третьому кварталі 2003 року”

Розпорядження від 06.11.2003, №684
Дата оприлюднення: 06.11.2003

Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку області за звітний період свідчать, що протягом січня-вересня 2003 року облдержадміністрація разом з райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення) проводила роботу щодо забезпечення виконання законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, власних рішень і розпоряджень, Програми соціально-економічного і культурного розвитку Київської області на 2003 рік, спрямованих на нарощування економічного потенціалу регіону, вирішення найбільш гострих соціальних проблем.
Це сприяло збільшенню обсягів промислового виробництва за 9 місяців ц.р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 14,4 відсотка. Обсяг промислової продукції (у діючих цінах) становив 4057,2 млн. гривень. У порівнянні з січнем-вереснем 2002 року на 8,8% збільшився обсяг виробництва товарів народного споживання, у тому числі продовольчих товарів – на 14,2 відсотка.
За станом на 29.09.2003 накопано 559,3 тис.тонн цукрового буряку, що у 2,5 раза більше ніж за відповідний період попереднього року. Валовий збір зерна кукурудзи зріс у 2,1 раза.
Підрядними будівельними підприємствами та організаціями за 9 місяців ц.р. виконано будівельних робіт на 34,1% більше ніж за січень-вересень минулого року.
Обсяги роздрібного товарообороту підприємств усіх форм власності у порівнянні з аналогічним періодом 2002 року зросли на 11,7 відсотка.
За січень-вересень 2003 року до Зведеного бюджету надійшло 932,8 млн.грн., або 104,5% до прогнозних показників. До місцевих бюджетів фактично надійшло 420,7 млн.грн., що на 9,2% більше від планової нормативної бази.
Постійно зростає середня номінальна заробітна плата. За серпень ц.р. у порівнянні з відповідним місяцем 2002 року вона зросла на 24,1%, у порівнянні з початком року – на 23 відсотки.
Поступово поліпшується ситуація на ринку праці. За звітний період заходами активної політики зайнятості було охоплено 34,9 тис. громадян, що на 6,7% більше ніж за аналогічний період попереднього року.
Однак, незважаючи на позитивні тенденції розвитку економіки, в окремих її галузях та сферах діяльності мають місце недоліки, що стримують соціально-економічний розвиток області.
За січень-вересень ц.р. виробництво промислової продукції зменшено у 8 районах та містах області, а саме: у Баришівському (на 14,0%), Сквирському (на 12,4%), Макарівському (на 9,5%), Фастівському (на 7,4%) районах та у містах Біла Церква (на 18,6%), Березань (на 4,5%), Бровари (на 3,5%) і Васильків (на 1,4 відсотка).
У порівнянні з відповідним періодом 2002 року обсяг продукції сільського господарства знизився на 6,2 відсотка. Валовий збір зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) зменшився на 37,8 відсотка.
Сільськогосподарським підприємствам не вдалося стабілізувати поголів’я великої рогатої худоби, яке у порівнянні з січнем-вереснем 2002 року зменшилося на 17,1%, у тому числі поголів’я корів – на 18,1 відсотка.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 278,4 млн.дол.США. Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,42.
Значною залишається заборгованість за спожиті енергоносії (з урахуванням боргів минулих років). За станом на 01.10.2003 (за оперативними даними) борг за спожитий природний газ складає 61,3 млн.грн., за електроенергію – 74,0 млн. гривень. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги за станом на 10.09.2003 становить 216,6 млн. гривень.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за станом на 01.09.2003 становить 76,0 млн.грн., при цьому майже половина цієї заборгованості утворена у цьому році (37,9 млн. гривень).
Бюджетні установи області не в повному обсязі забезпечені приладами обліку. Лічильники холодної, гарячої води та теплової енергії встановлені відповідно на 66, 26 та 38% від потреби.
За станом на 01.10.2003, за оперативними даними, борг зі сплати основних платежів до Пенсійного фонду України у порівнянні з початком року збільшився на 13,8% і склав 28,9 млн.гривень. Податковий борг зріс на 21,3 млн. гривень.
Аналіз показників соціально-економічного та культурного розвитку області у третьому кварталі ц.р. свідчить, що структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) необхідно продовжити роботу щодо виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку Київської області на 2003 рік, розв’язання невирішених проблем, які негативно впливають на розвиток економіки та соціальної сфери області.
Зважаючи на викладене та з урахуванням рекомендацій колегії з цього питання (протокол від 28.10.2003 № 11):
1. Довідку “Про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку області у третьому кварталі 2003 року” взяти до відома.
2. Вважати основними завданнями структурних підрозділів облдержадміністрації, обласних установ та організацій, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення):
2.1. Виконання основних показників Програми соціально-економічного і культурного розвитку Київської області на 2003 рік.
2.2. Забезпечення своєчасної і в повному обсязі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, погашення та недопущення у подальшому заборгованості з виплати заробітної плати.
2.3. Збереження досягнутого середньообласного рівня приросту обсягів промислового виробництва. Особливу увагу приділити діяльності підприємств, де протягом тривалого часу спостерігається спад випуску промислової продукції.
2.4. Сприяння оздоровленню фінансового стану підприємств і організацій області, технічному переоснащенню, перепрофілюванню промислових підприємств шляхом залучення інвестицій, створенню нових робочих місць.
2.5. Продовження системної роботи щодо забезпечення ефективного функціонування малого і середнього бізнесу, усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.
3. Головам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення) районів і міст області, де за 9 місяців 2003 року допущено спад промислового виробництва, вжити дієвих заходів щодо нарощування його обсягів до кінця цього року та недопущення зниження обсягів випуску промислової продукції у подальшому.
4. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації разом з райдержадміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення) забезпечити подальшу активізацію інноваційних процесів. Спільно з місцевими органами статистики вивчити та забезпечити достовірність обліку і звітності суб’єктів господарювання з питань інноваційної та інвестиційної діяльності.
5. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, райдержадміністраціям:
5.1. Забезпечити своєчасне проведення осінньо-польових робіт та завершити їх в оптимальні строки.
5.2. Вжити додаткових заходів щодо поліпшення стану виплати заробітної плати працівникам сільського господарства, забезпечити у листопаді цього року максимальне погашення боргів з виплати заробітної плати за рахунок коштів від реалізації зерна нового врожаю та іншої сільськогосподарської продукції.
6. Головам Баришівської, Білоцерківської, Богуславської, Бориспільської, Володарської, Вишгородської, Києво-Святошинської, Сквирської, Фастівської райдержадміністрацій звернути увагу на допущене у січні-серпні 2003 року збільшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах сільського господарства та сприяти максимальному погашенню заборгованості до кінця 2003 року.
7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації разом з головним фінансовим управлінням, головним управлінням сільського господарства та продовольства, управлінням промисловості енергетики, транспорту та зв’язку, управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами (міст обласного значення) до кінця цього року розробити проект програми залучення інвестицій і поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2004-2005 роки.
8. Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) проаналізувати проблемні питання у сфері зовнішньоекономічної діяльності та до 1 січня 2004 року подати пропозиції щодо вдосконалення міжнародної співпраці, зокрема підтримки експортерів області на зовнішніх ринках, залучення іноземних інвестицій.
9. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення):
9.1. Завершити роботу щодо оптимізації тарифів на житлово-комунальні послуги, забезпечивши рівень їх відшкодування не нижче рівня виробництва.
9.2. Забезпечити функціонування комісій з реструктуризації заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.
9.3. Вжити дієвих заходів щодо завершення впровадження приладів обліку води та теплової енергії в установах бюджетної сфери.
9.4. Підвищити ефективність спільної роботи з державними податковими інспекціями та відділами Державної виконавчої служби управлінь юстиції щодо максимальної ліквідації недоїмки, погашення податкової заборгованості платниками, які заборгували до бюджетів значні суми коштів.
9.5. Спільно з державними податковими інспекціями посилити роботу із збитковими суб’єктами підприємництва, які займаються торговельною та посередницькою діяльністю і декларують відшкодування значних сум податку на додану вартість.
9.6. Сприяти роботодавцям у створенні нових робочих місць для працевлаштування безробітних за рахунок отриманих дотацій з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
10. Райдержадміністраціям:
10.1. Вжити заходів щодо стабілізації маточного поголів’я худоби до рівня, що забезпечить мінімальні показники приросту відтворення стада, а у подальшому, з метою виконання виробничої програми, передбачити мінімальний приріст поголів’я від 3 до 5 відсотків.
10.2. Докласти максимальних зусиль щодо мобілізації організаційних, фінансових можливостей з метою забезпечення продовольчої безпеки регіонів, недопущення безпідставного підвищення цін на основні види продовольства, зокрема на соціально значимі види хлібобулочних виробів.
10.3. Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, які функціонують у сільській місцевості.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.
 

Голова адміністрації

А.А.Засуха

        

Поділитися: