Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про організацію виконання в Київській області Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадо­вими і службовими особами цих органів”

Розпорядження від 21.05.2004, №290
Дата оприлюднення: 21.05.2004

На виконання Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” та доручення Прем’єр-міністра України від 19 квітня 2004 року № 16929/1/1-04 з цього питання, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), статті 28 Закону України „Про звернення громадян” та з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, удосконалення організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, підвищення відповідальності керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви і скарги, розв’язання проблем, які спричиняють звернення громадян:
1. Затвердити заходи щодо виконання в Київській області Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” (далі – заходи), що додаються.
2. Установити, що керівники головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації несуть персональну відповідальність за належне вирішення в межах своїх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях громадян, а також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для обґрунтованих повторних звернень та звернень до органів вищого рівня.
3. Керівникам головних управлінь, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434/2004 „Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів” та вжити невідкладних заходів для вдосконалення відповідно до вимог законодавства організації особистого прийому громадян, забезпечивши:
належну взаємодію місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою оперативного і всебічного вирішення в межах наданих їм повноважень та інших вимог законодавства питань, з якими звертаються до них громадяни на особистому прийомі, створення з використанням сучасної комп’ютерної техніки єдиної системи обліку звернень громадян та контролю за вирішенням порушених у них питань;
особистий розгляд звернень та першочерговий прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни посадовими особами, визначеними законом;
особливу увагу до розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки.
4. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) у місячний термін розробити і затвердити відповідні заходи та забезпечити безумовне їх виконання у визначені цим розпорядженням строки.
Про хід виконання заходів інформувати облдержадміністрацію до 10 січня 2005 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Заходи

        

Поділитися: