Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про організацію та проведення в області призову громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2003 року”

Розпорядження від 10.09.2003, №526
Дата оприлюднення: 10.09.2003

На виконання Указу Президента України від 15.08.2003 № 838/2003 “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2003 року”, відповідно до Законів України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (із наступними змінами), “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами) та з метою забезпечення проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу:
1. Утворити обласну призовну комісію у складі згідно з додатком.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), військовим комісаріатам області організувати та провести у жовтні-листопаді 2003 року призов і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, військ Цивільної оборони України громадян України чоловічої статі, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):
3.1. до 01 жовтня 2003 року створити районні і міські призовні комісії та організувати їх роботу;
3.2. затвердити графіки проведення призову громадян на строкову військову службу;
3.3. виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи у складі призовних комісій, забезпечити необхідним медичним майном, медикаментами господарчим інвентарем;
3.4. організувати обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах районів, міст (міст обласного значення);
3.5. у взаємодії із відповідними органами внутрішніх справ організувати охорону громадського порядку та роботу груп з розшуку і доставки на призовні дільниці громадян, які ухиляються від призову на строкову військову службу;
3.6. про результати проведеної роботи поінформувати облдержадміністрацію до 22 грудня 2003 року.
4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
виділити лікарів та середній медичний персонал для роботи на обласному збірному пункті у складі медичної комісії згідно із заявкою обласного військового комісара, забезпечити її необхідним медичним майном, медикаментами та інструментарієм;
організувати позачергове обстеження та лікування призовників у лікувальних закладах області за направленням обласного військового комісара.
5. Обласній призовній комісії про підсумки роботи поінформувати облдержадміністрацію до 27 грудня 2003 року.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Петренка А.А.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Склад обласної призовної комісії

        

Поділитися: