Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про організацію надання громадянам та юридичним особам інформаційних послуг через мережу Інтернет”

Розпорядження від 05.04.2004, №178
Дата оприлюднення: 05.04.2004

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 78499 та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), Указу Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 „Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади”, постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 „Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, від 29.08.2002 № 1302 „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”, від 24.02.2003 № 208 „Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи „Електронний уряд” і з метою забезпечення гласності та відкритості у діяльності органів виконавчої влади Київської області:
1. Затвердити перелік та зміст інформаційних послуг, що надаватимуться громадянам та юридичним особам на Веб-сторінці Київської обласної державної адміністрації через мережу Інтернет (далі – перелік та зміст інформаційних послуг), що додається.
2. Відділам апарату, головним управлінням, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним установам та організаціям забезпечити надання облдержадміністрації інформації, визначеної переліком та змістом інформаційних послуг, за такими видами електронного подання інформаційної послуги та у такі терміни:
інформування (надання безпосередньо інформації про державні (адміністративні) послуги);

квітень 2004 року

одностороння взаємодія (забезпечення можливості користувачу отримати електронну форму документів);

червень 2004 року

3. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації до 01.05.2004 забезпечити дотримання вимог Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи „Електронний уряд”, затвердженого наказом Державного комітету зв’язку та інформації України від 15.08.2003 № 149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2003 року за № 1066/8387 щодо структури та формування інформаційної структури розділу „Каталог послуг”.
4. Відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату облдержадміністрації щорічно до 15 березня і 15 вересня забезпечити подання Державному комітету зв’язку та інформатизації України інформацію про хід виконання завдань, передбачених дорученням Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 78499.
5. Відділам апарату, головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації у місячний строк визначити працівників та структурні підрозділи, відповідальні за організацію роботи, вказаної у пункті 2 цього розпорядження.
6. Персональну відповідальність за своєчасне подання відомостей для інформаційного наповнення Веб-сторінки облдержадміністрації в мережі Інтернет покласти на начальників відділів апарату облдержадміністрації, керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Сем’янівського В.В.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ інформаційних послуг

        

Поділитися: