“Про чергування керівних працівників Київської облдержадміністрації 23-25 квітня, 1-3 та 7-9 травня 2011 року”

Розпорядження від 19.04.2011, №379
Дата оприлюднення: 19.04.2011

З метою забезпечення безперебійної роботи Київської облдерж­адміністрації, її взаємодії з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самовря­дування Київської області, оперативного реагування на можливі надзвичайні події, інші ситуації, що потребують невідкладних рішень з боку облдерж­адміністрації, та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації“:

1. Затвердити графік чергувань керівних працівників Київської обласної державної адміністрації 23-25 квітня, 1-3 та 7-9 травня 2011 року (далі – графік), що додається.

2. Установити, що заступники голови, керівники структурних підроз­ділів облдержадміністрації, визначені у графіку, в день чергування повинні з 9.00 до 16.00 години перебувати на своїх робочих місцях, протягом доби чергування бути на телефонному зв’язку та забезпечувати постійну взаємодію з відповідальною черговою приймальної голови облдерж­адміністрації, райдерж­адміністраціями і міськвиконкомами (міст обласного значення).

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації забез­печити:

3.1. Чергування відповідальних працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які в день чергування повинні з 9.00 до 18.00 перебувати на своїх робочих місцях, забезпечувати взаємодію з відповідальною черговою приймальної голови облдерж­адміністрації з:

09.00 до 10.00;

13.00 до 14.00;

17.00 до 18.00;

у випадку надзвичайної ситуації – терміново.

3.2. Подання до 20.04.2011 графіків чергувань відповідальних працівників структурних підрозділів облдержадміністрації до організаційного відділу апарату облдержадміністрації.

4. Головам райдержадміністрацій та міським головам (міст обласного значення) організувати:

4.1. Чергування відповідальних працівників райдержадміністрацій і міськвиконкомів (міст обласного значення) 23-25 квітня, 1-3 та 7-9 травня 2011 року і до 20.04.2011 подати до організаційного відділу апарату облдерж­адміністрації графіки чергувань.

4.2. Роботу спеціалізованих служб, що забезпечують життєдіяльність районів та міст області, охорону здоров’я населення тощо.

4.3. Інформування приймальної голови облдержадміністрації (тел. 286-82-30, 226-30-43) та керівних працівників Київської облдерж­адміністрації відповідальними черговими працівниками райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) за вказаними у додатку телефонами з:

09.00 до 10.00;

13.00 до 14.00;

17.00 до 18.00;

у випадку надзвичайної ситуації – терміново.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації СпаськогоА.С.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: