Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Питання управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 11.05.2004, №261
Дата оприлюднення: 11.05.2004

Розглянувши подання управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 15.01.2004 № 7 „Про організацію виконання державних програм соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи”:
1. Внести до Тимчасового положення про управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.10.2000 № 595 „Про затвердження Тимчасового положення про управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації” такі зміни:
1.1. Доповнити тимчасове положення пунктами 9 і 10 такого змісту:
„9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації.
Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.”
„10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.”
1.2. Пункти 9 і 10 вважати відповідно пунктами 11 і 12.
2. Утворити колегію управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації у складі згідно з додатком.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Додаток до розпорядження голови адміністрації

        

Поділитися: