Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості Київської області у формуванні та реалізації державної політики”

Розпорядження від 11.11.2004, №813
Дата оприлюднення: 11.11.2004

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.10.2004 № 47810/0/1-04, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), Указу Президента України від 31.07.2004 № 854/2004 “Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378 “Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю з питань формування та ефективної реалізації державної політики:
1. Утворити громадську раду при Київській обласній державній адміністрації.
2. Затвердити Положення про громадську раду при Київській обласній державній адміністрації, що додається.
3. Райдержадміністраціям:
3.1. прискорити створення відповідних громадських рад, залучивши до роботи в них представників об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації;
3.2. до 10.12.2004 подати пропозиції облдержадміністрації щодо кандидатур представників від громадських рад при райдержадміністраціях (по одному представнику від кожної ради) у складі громадської ради при Київській обласній державній адміністрації.
4. Апарату облдержадміністрації до 15.12.2004 подати пропозиції щодо персонального складу громадської ради при Київській обласній державній адміністрації з урахуванням пропозицій райдержадміністрацій.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кулебу В.Ю.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

Положення

        

Поділитися: