Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Нормативно-правова база адміністративних послуг

Законодавство у сфері надання  адміністративних послуг

 

Про адміністративні послуги;

 

Закон України від 06.09.2012

№ 5203-VI

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

 

 

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності;

 

Закон України від 06.09.2005

№ 2806-IV

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

 

 

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності; Закон  України від 19.05.2011 № 3392-VIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3392-17

 

 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF

 

 

Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги;

 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF

 

 

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг; постанова Кабінету Міністрів України

 

від 30.01.2013 № 57

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-2013-%D0%BF

 

 

  
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у інвестиційній сфері
Про режим іноземного інвестування; Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВРhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/93/96-%D0%B2%D1%80

 

 

Про зовнішньоекономічну діяльність; Закон України від 16.04.1991 № 959-XIIhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12

 

 

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора; постанова Кабінету Міністрів України; від 30.01.1997 № 112http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112-97-%D0%BF

 

 

Про заходи МЗЕЗторгу  щодо забезпечення виконання; постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.97 № 112, наказ МЗЕЗторгу України              від 20.02.97 № 125http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-97
 

 

Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність»; постанова Кабінету Міністрі України  від 21.04.98 № 524

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/524-98-%D0%BF

Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій; наказ Міністерства економіки України               від 17.04.2000 № 47http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0259-00
Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій; постанова  Кабінету Міністрів України  від 18.05.2005 № 362http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/362-2005-%D0%BF
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік; постанова  Кабінету Міністрів України  від 19.12.2012 № 1201http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1201-2012-%D0%BF
Про порядок ліцензування експорту товарів; наказ Міністерства економіки України  від 09.09.2009 № 991http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0937-09
Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України; наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1100-07
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері усиновлення
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей; постанова Кабінету Міністрів України                          від 08.10.2008 № 905http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/905-2008-%D0%BF

 

 

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  Закон України від 13.01.2005 № 2342-IVhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

 

 

 

 

 

Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері екології та земельних відносин

Водний Кодекс Україниhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
Земельний Кодекс Україниhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
Лісовий Кодекс Україниhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
Про охорону атмосферного повітря; Закон України від 16.10.1992           № 2707-XIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

 

 

Про питну воду та питне водопостачання; Закон України                  від 10.01.2002 № 2918-IIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2918-14

 

 

Про охорону навколишнього природного середовища; Закон України від 25.06.1991 № 1264-XIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

 

 

Про екологічну експертизу;

 

Закон України від 09.02.1995            № 45/95-ВР

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80

 

 

Про землеустрій; Закон України               від 22.05.2003 № 858-IVhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15

 

 

Про охорону земель; Закон України         від 19.06.2003 № 962-IVhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15

 

 

Про природно-заповідний фонд України; Закон України  від 16.06.1992 № 2456-XIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-12

 

 

Про мисливське господарство та полювання; Закон України                        від 22.02.2000 № 1478-IIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1478-14

 

 

Про тваринний світ; Закон України           від 13.12.2001 № 2894-IIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу;  постанова Кабінету Міністрів України від 31.10 жовтня 1995 р. № 870http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/870-95-%D0%BF
Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку; постанова Кабінету Міністрів України від 28.08 2013 № 808http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/808-2013-%D0%BF
Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи; постанова Кабінету Міністрів України від  13.03 2002 № 302http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/302-2002-%D0%BF
Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03 2006 № 108http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0341-06
Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 № 309http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
Про затвердження Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі;  наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 286 від 30.07.2001http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0700-01
Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації  викидів  забруднюючих речовин на підприємстві; наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 № 7http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0061-95
Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи;  наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 № 60http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0423-14
Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2014 № 57http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0413-14
  
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  в сфері соціального захисту
Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; Закон України від 28.02.1991 № 796-XIIhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12

 

 

Про затвердження порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.97 №51http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/51-97-%D0%BF
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері житлово-комунального господарства
Про ліцензування видів господарської діяльності; Закон України                          від 02.03.2015 № 222-VIIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/222-19

 

 

Про затвердження переліку органів ліцензування  та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України; постанова Кабінету Міністрів України                     від 05.08.2015 № 609http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг          від 22.03.2017 №307http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-17
Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг        від 22.03.2017 №308http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17
  
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері культури
Про охорону культурної спадщини; Закон України  від 08.06.2000            № 1805-IIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1805-14

 

 

Про охорону археологічної спадщини; Закон України від 18.03.2004            № 1626-IVhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1626-15

 

 

Про затвердження порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’яток, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, постанова Кабінету Міністрів України                       від 13.03.2002 №316http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/316-2002-%D0%BF
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері освіти
Про освіту; Закон України                          від 23.05.1991 № 1060-XIIhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Про дошкільну освіту; Закон України від 11.07.2001 № 2628-IIIhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
«Про загальну середню освіту» Закон України  від 13.05.1999 № 651-XIVhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/651-14

 

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; постанова Кабінету Міністрів України від 30.12. 2015               № 1187http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
Про затвердження форми та змісту ліцензії; спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14.07.2015  №781/38http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0848-15
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у сфері реклами
Про автомобільний транспорт; Закон України  від 05.04.2001  №2344-IIIhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14
Про рекламу; Закон України                       від 03.07.1996 N 270/96-ВРhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2067-2003-%D0%BF
Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;  постанова Кабінету Міністрів  України від 05.12.2012 № 1135http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1135-2012-%D0%BF
  
Законодавство щодо надання адміністративних послуг  у  сільськогосподарській сфері
Про племінну справу у тваринництві; Закон України від15.12.1993 N 3691-XIIhttp://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3691-12
 

 

Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних); наказ Мінагрополітики України від 17.11.2011  № 629

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1422-11