Працюємо задля перемоги!

Найпопулярніші запитання

Як оскаржити відмову у праві на доступ?

Оскарження діянь розпорядників може стосуватися будь-яких їхніх рішень, дій чи бездіяльності, якщо інший суб’єкт (запитувач, користувач веб-сайту тощо) вважає їх протиправними щодо себе. Частина 2 статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає невиключний перелік діянь, які можуть бути оскаржені, про що свідчить пункт 7 даної норми. Частина 1 статті 23 Закону згадує про можливість оскарження до керівника розпорядника, до вищого відносно нього органу та до суду. Крім того, можливо звертатись і до прокуратури, що передбачено статтею 12 Закону України «Про прокуратуру».

Хто зобов’язаний надавати публічну інформацію?

Статтею 13 Закону «Про доступ до публічної інформації» визначені розпорядники інформації, котрі мають надавати відповідну інформацію, а саме 5 категорій осіб:

Розпорядники інформаціїІнформація,яку вони зобов’язані надавати за запитами
Суб’єкти владних повноваженьБудь-яка публічна інформація, що не віднесена законом до інформації з обмеженим доступом
Юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету АРКІнформація щодо використання бюджетних коштів
Особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно з законом чи договоромІнформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків
Суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіямиІнформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них
Суб’єкти господарювання, які володіють:
а) інформацією про стан довкілля;
б) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
в) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян;
г) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес
Інформація, вказана у підпунктах «а-г»

Хто має право на доступ до інформації?

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до ст.12 та ч.3. ст.19 є:

 • у фізичних осіб (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) об’єднань громадян без статусу юридичної особи (легалізовані шляхом письмового шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних депутатів – ст.17 Закону України «Про об’єднання громадян» або група осіб, що має спільний інтерес в отриманні інформації);
 • юридичних осіб.

Тобто право на доступ до публічної інформації стосується суб’єктів приватного права.

Право суб’єктів владних повноважень на доступ до інформації при здійсненні ними своїх функцій регулюється спеціальним законом.

До якої інформації може обмежуватись доступ?

Стаття 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» передбачає обмеження доступу до:

 • конфіденційної інформації;
 • таємної інформації;
 • службової інформації.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону:

 • в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам;
 • для охорони здоров’я населення;
 • для захисту репутації або прав інших людей;
 • для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;
 • для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
 • шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Як надіслати запит електронною поштою?

Використовуючи будь-яку поштову програму або поштовий сервіс надішліть листа на адресу електронної пошти, виклавши у ньому суть запиту та оформити належним чином.

Хто може мені допомогти правильно написати запит?

Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації допоможуть правильно оформити запит та за потреби нададуть консультацію щодо доступу до публічної інформації.

Чи можу я повідомити свій запит телефоном?

Зателефонуйте за номером (044) 286-81-66, працівники сектору приймуть запит та оформлять належним чином, в разі необхідності проконсультують з питань доступу до публічної інформації.

Я надіслав запит, а мені відповіли, що це не запит.

Може йтися про надсилання не запиту, а звернення або прохання про надання правової консультації тощо. Ми відповідаємо тільки на запити щодо публічної інформації, якою володіє Київська облдержадміністрація.

У чому різниця між запитом і зверненням?

Запит – це прохання надати публічну інформацію, наприклад, копію розпорядження голови облдержадміністрації.

Під зверненням громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.

Про що я можу запитати у Київської облдержадміністрації?

Київська облдержадміністрація може надати копії розпоряджень, плани роботи облдержадміністрації та іншу інформацію, що знаходиться в облдержадміністрації, якщо вона не є конфіденційною, таємною або службовою.