Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Стан міжнаціональних відносин у Київській області

Київщина – одна з найбільш багатонаціональних областей України, на території якої проживають представники понад 120 національностей (серед яких росіяни становлять 6%, білоруси – 0,5%, поляки – 0,2%, вірмени – 0,1%, інші національності – 0,7%) з притаманною їм етнокультурою та релігією, усталеними звичаями.

Станом на 01.01.2022 в області зареєстровано 57 національно-культурних товариств. З них єврейських громад налічується 17, німецьких – 7, польських – 7, ромських – 5, російських – 5, азербайджанських – 4 (в тому числі 2 – міжнародні) та болгарське, грецьке, молдовське, литовське, албанське, китайське, узбецьке, палестинське, африканське товариства – по 1, а також міжетнічна Білоцерківська громадська національно-культурна спілка «Слов’янка», міжнаціональний обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина», міжнаціональне представництво Міжнародної організації «Міжнародний зв’язок з країнами Південно-Східної Азії і Азіатсько-Тихоокеанського регіону».

Впродовж 2014-2021 років національний склад населення змінювався, у зв’язку з  внутрішньодержавними міграційними процесами.

Київська область традиційно характеризується високим рівнем толерантності до представників інших етнічних спільнот. Незважаючи на гібридну війну, високий рівень міграції та погіршення умов життя, українське суспільство  демонструє тенденцію зростання рівня міжетнічної толерантності, поваги та взаєморозуміння.

Представники національних меншин проживають на території області асимільовано, переважно в сім’ях змішаного типу. За власним бажанням беруть участь у житті територіальних  громад, займаються громадською, політичною,  підприємницькою та іншими видами діяльності. Перешкод чи обмежень за національною ознакою громадянам України чи особам, які перебувають на території Київської області,  у задоволенні їх мовних, життєвих, соціальних,  релігійних, культурних та інших потреб  не виявлено.