Опіка та піклування

Призначення і виплата державної соціальної допомоги регулюється:

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15 .12.2020 року № 1082-IX;

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №  552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків»

Державна соціальна допомога на дітейпризначається в грошовій формі батькам-вихователям на кожну дитину-вихованця та прийомним батькам на кожну прийомну дитину.

Грошове забезпечення призначається кожному з батьків-вихователів і одному з прийомних батьків.

Розмір державної соціальної допомоги на дитину становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткових мінімуми.

 • для дітей віком до 6 років: з 01.01.2021 – 4 802,50 грн.; з 01.07.2021 – 5 032,50 грн; з 01.12.2021 – 5 250,00 грн;

 • для дітей віком до 6 років з інвалідністю: з 01.01.2021 – 6 723,50 грн.; з 01.07.2021 – 7 045,50 грн; з 01.12.2021 – 7 350,00 грн;

 • для дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01.2021 – 5 987,50 грн.; з 01.07.2021 – 6 275,00 грн; з 01.12.2021 – 6 545,00 грн;

 • для дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю: з 01.01.2021 – 8 382,50 грн.; з 01.07.2021 – 8 785,00 грн; з 01.12.2021 – 9 163,00 гривень.

Для осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання в закладах загальної середньої освіти, в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір державної соціальної допомоги становить:

2,5 прожиткових мінімуми для працездатної особи: з 01.01.2021 – 5 675,00 грн; з 01.07.2021 – 5 947,50 грн; з 01.12.2021 – 6 202,50 грн;

для осіб з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми для працездатної особи: з 01.01.2021 – 7 945,00 грн; з 01.07.2021 – 8 326,50 грн; з 01.12.2021 – 8 683,50 гривень

Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину й не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги на кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.

Щомісячний сумарний обсяг грошового забезпечення батькам-вихователям розподіляється між батьками-вихователями рівними частинами за їх згодою.

Розмір допомоги батькам-вихователям (від 5 дітей):

з 01.01.2021 – 11 350,00 грн;

з 01.07.2021 – 11 895,00 грн;

з 01.12.2021 – 12 405,00 гривень

Розмір допомоги  прийомним батькам:

з 01.01.2021 – 2 270,00 грн;

з 01.07.2021 – 2 379 грн;

з 01.12.2021 – 2 481,00 гривень.

Документи:

 • заява;

 • рішення районної держадміністрації, виконавчих органів міських, районних у містах рад про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

 • документи, що підтверджують статус дитини.

Такими документами можуть бути:

 • рішення суду щодо батьків дитини та самої дитини;

 • копія свідоцтва про народження дитини;

 • у разі смерті батьків, копія свідоцтва про їх смерть;

 • довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;

З собою мати паспорт, реєстраційний номер картки платника податку, особовий рахунок для перерахування коштів до установи банку.

Призначеннядержавної соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюється з дати влаштування дитини в дитячий будинок сімейного типу або прийомну сім’ю включно до дня досягнення дитиною 18-річного віку, а в разі навчання в закладі загальної середньої освіти, за денною формою навчання в закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти – до 23 років або до закінчення відповідного закладу освіти.

Особі, якій виповнилося 18 років, за умови здобуття нею загальної середньої освіти та вступу на навчання за денною формою до закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти державна соціальна допомога призначається на період між строком закінчення навчання в одному із закладів освіти та вступом до іншого закладу освіти або в період між строком закінчення навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує 4 місяців, на підставі клопотання служби в справах дітей за наявності розписки про прийняття документів для вступу до відповідного закладу освіти.

У разі проживання в період навчання дитини-вихованця або прийомної дитини окремо від сім’ї в іншій місцевості державна соціальна допомога призначається на загальних підставах за умови подання довідки з місця навчання про те, що дитина не перебуває на повному