Працюємо задля перемоги!

Державна допомога сім’ям з дітьми

Призначення та виплата державної допомоги сім`ям з дітьми регулюється:

– Законом України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992  № 2811-XII;

– Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 року № 1082-IX;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

Допомога в зв’язку з вагітністю та пологами

На допомогу мають право вагітні жінки (в тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

– жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, СБУ, Служби зовнішньої розвідки;

– жінки, звільнені в зв’язку з ліквідацією підприємства;

– жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні;

– непрацюючі жінки;

– аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та професійно-технічних закладів;

– жінки, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Підставою для призначення допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка.

Термін призначення: допомога в зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців із дня закінчення відпустки в зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів.

Жінкам, віднесеним до 1-3-ї категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

 Розмір допомоги:

Жінкам, звільненим з роботи в зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації

100% середньомісячного доходу;

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні

100% мінімального розміру допомоги по безробіттю;

Аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторам,  студенткам

За вибором: розмір стипендії або розмір допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності

25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб

з 01.01.2021 – 567,50 грн.,

з 01.07.2021 – 594,75 грн.,

з 01.12.2021 – 620,25 грн. 

Документи:

– заява про надання допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– листок непрацездатності – видається жіночою консультацією, в якій вагітна стоїть на обліку;

– довідка з місця навчання, служби про те, що жінка навчається, служить;

– довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;

– довідка служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;

– довідка ДФС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Допомога при народженні дитини

Надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною.

Призначається, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше, ніж через дванадцять календарних місяців з дня народження дитини.

Розмір допомоги:

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Документи:

– заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають документи видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини.

Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Призначається допомога за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Допомога при усиновленні дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя — одному з них на їх розсуд).

Розмір:

Надається   у  розмірі, встановленому  для виплати допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень.  Виплата  допомоги  здійснюється  одноразово у сумі 10320 гривень,  решта  суми  допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців  рівними  частинами.

Документи:

– заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя — одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

– копія рішення суду про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Надається опікунам чи піклувальникам на дітей, які набули статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, і призначається з місяця звернення терміном на 12 місяців до досягнення дитиною 18-річного віку.

Розмір

 Надається в розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей із інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між 2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю – 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсій, аліментів, стипендій враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців

Максимальний розмір допомоги становить:

діти до 6 років:

діти з інвалідністю до 6 років:

з 01.01.2021 – 4802,50 грн.,

з 01.01.2021 – 6723,50 грн.,

з 01.07.2021 – 5032,50 грн.,

з 01.07.2021 – 7045,50 грн.,

з 01.12.2021 – 5250,00 грн.

з 01.12.2021 – 7350,00 грн.

діти від 6 до 18 років:

діти з інвалідністю від 6 до 18 років

з 01.01.2021 – 5987,50 грн.,

з 01.01.2021 – – 8382,50 грн.,

з 01.07.2021 – 6275,00 грн.,

з 01.07.2021 – 8785,00 грн.,

з 01.12.2021 – 6545,00 грн.

з 01.12.2021 – 9163,00 грн.

Документи:

– заява опікуна чи піклувальника, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів);

– довідки про місячний розмір пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

– медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

Допомога на дітей одиноким матерям

Право на допомогу на дітей мають:

– одинокі матері, одинокі усиновлювачі, якщо в свідоцтві про народження дитини або документі, виданому компетентними органами іноземної держави, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

– мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, яка (який) не одержує на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам із інвалідністю».

Розмір

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років), надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям). 

Максимальний розмір допомоги становить:

діти до 6 років

з 01.01.2021 – 1921 грн.;

з 01.07.2021 – 2013 грн.;

з 01.12.2021 – 2100 грн.

від 6 до 18 років

з 01.01.2021 – 2395 грн.;

з 01.07.2021 – 2510 грн.;

з 01.12.2021 – 2618 грн.

від 18 до 23 років (особи, які навчаються)

з 01.01.2021 – 2270 грн.;

з 01.07.2021 – 2379 грн.;

з 01.12.2021 – 2481грн.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) в разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

– у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіту за денною формою навчання в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи;

– особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (разово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно з соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка перевищує 50 тис. гривень;

– у власності сім’ї є друга квартира (будинок);

– у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше 15 років (крім мопеда і причепа).

Документи:

– заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– декларація про доходи та майновий стан сім’ї;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги;

– довідка про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення (в разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення з зазначенням їх розміру);

– копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу (в разі смерті одного з батьків).

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, хворою на один або декілька видів таких захворювань, станів, як тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлена інвалідність.

Документи:

– заява законного представника дитини, що складається за формою, встановленою Міністерством соціальної політики України;

– копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

– документ, що підтверджує повноваження усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– довідка про захворювання дитини, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я України.

Допомога призначається з дня звернення за її призначенням на кожну хвору дитину в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та виплачується 6 місяців.

Розмір допомоги становить:

з 01.01.2021 – 1769 грн.,

з 01.07.2021 – 1854 грн.;

з 01.12.2021 – 1934 грн.

У разі, коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.