Працюємо задля перемоги!

Соціальна допомога особам з інвалідністю

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю регулюється:

– Законом України від 16.11.2000 № 2109-III «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

– Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» 15 .12.2020 року № 1082-IX;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 р. № 79 «Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства І, П, ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах:

– особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 769,00 грн, з 01.07.2021 – 1 854,00 грн, з 01.12.2021 – 1 934,00 грн;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи– 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 415,20 грн, з 01.07.2021 – 1 483,20 грн, з 01.12.2021 – 1 547,20 грн;

– особам з інвалідністю ІІІ групи– 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 061,40 грн, з 01.07.2021 – 1 112,40 грн, з 01.12.2021 – 1 160,40 грн;

– дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 238,30 грн, з 01.07.2021 – 1 297,80 грн, з 01.12.2021 – 1 353,80 гривень.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається на весь строк інвалідності, встановленої МСЕК.

Державна соціальна допомога (в тому числі надбавка на догляд) призначається з дня звернення за їх призначенням, якщо протягом трьох місяців подано всі необхідні документи.

На дітей з інвалідністю віком до 18 років державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку про дитину з інвалідністю, який видається відповідно до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого МОЗ, але не більш як по місяць досягнення дитиною з інвалідністю 18-річного віку включно.

До державної соціальної допомоги призначається також надбавка на догляд:

– за особою з інвалідністю з дитинства І групи;

-за одинокою особою з інвалідністю з дитинства II і III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

– за дітьми з інвалідністю.

Особам з інвалідністю з дитинства І групи та одиноким матерям (батькам), які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, призначається надбавка на доглядза ними незалежно від факту роботи, навчання та служби.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років може призначатися одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Надбавка на догляд також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, в разі, якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду (підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії), при умові фактичного догляду за нею.

Розміри надбавки на догляд:

– за особою з інвалідністю І групи підгрупи А – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 2 653,50грн, з 01.07.2021 – 2 781,00 грн , з 01.12.2021 – 2 901,00 грн;

Крім того, з 01.01.2016 відповідно до Закону України від 02.06.2015 № 495 здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років  з 01.01.2021 – 408,30 грн, з 01.07.2021 – 427,80 грн, з 01.12.2021 – 445,80 грн;

– за особою з інвалідністю І групи підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 769,00грн, з 01.07.2021 – 1 854,00 грн, з 01.12.2021 – 1 934,00 грн;

– одинокою особою з інвалідністю ІI та IІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду – 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – з 01.01.2021 – 1 326,75 грн, з 01.07.2021 – 1 390,50 грн, з 01.12.2021 – 1 450,50 грн;

на дітей з інвалідністю:

– за дитиною з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А – в розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – з 01.01.2021 – 2 881,50 грн, з 01.07.2021 –3 019,50 грн, з 01.12.2021 – 3 150,00 грн;

– за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А – в розмірі 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років – з 01.01.2021 – 3 592,50 грн, з 01.07.2021 – 3 765,00 грн., з 01.12.2021 – 3 927,00 грн;

надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю встановлюється в розмірі:

– за дитиною з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років – з 01.01.2021 – 960,50 грн, з 01.07.2021 – 1 006,50 грн, з 01.12.2021 – 1 050,00 грн;

– за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років – з 01.01.2021 – 1 197,50 грн, з 01.07.2021 – 1 255,00 грн, з 01.12.2021 – 1 309,00 гривень.

Документи

– заява про призначення всіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики; паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;

– довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

– довідка з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному державному утриманні;

– довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

– довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

Документи для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю до 18 років (крім зазначених вище)

– заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;

– копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки (уразі необхідності);

– довідка з місця навчання дитини (у разі необхідності);

– рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

 Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, додатково подають первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді», за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року №430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за №1173/21485, та копію або витяг із наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки.

Надбавка на догляд за особами з інвалідністю з дитинства призначається на строк інвалідності, зазначений у виписці з акта огляду МСЕК.

Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років мають право на одночасне одержання пенсії в разі втрати годувальника та державної соціальної допомоги.