Працюємо задля перемоги!

Державна допомога особам, які не мають право на пенсію

Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та державна соціальна допомога на догляд регулюється:

– Законом України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

– Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 03.10.2017 року № 2148-VIII;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян».

Види державної соціальної допомоги:

– державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

– державна соціальна допомога на догляд.

Державна соціальна допомога  призначається особі, яка:

1) досягла віку 65 років тане має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана особою з інвалідністю в установленому порядку;

До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки  1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років – які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років – які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1954  року  по 31  березня  1955  року;

60 років  – які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955  року;

60 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1955  року  по 31  березня  1956  року;

61 рік  –  які  народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956  року;

61 рік 6 місяців – які народилися з 1  жовтня  1956  року  по 31  березня  1957  року;

62 роки  –  які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957  року;

62 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня  1957  року  по 31  березня  1958  року;

63 роки  –  які  народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958  року;

63 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня  1958  року  по 31  березня  1959  року;

64  роки  – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959  року;

64 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня  1960  року;

65  років  – які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960  року;

2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та допомоги, що призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства або дітей з інвалідністю, які мають право на державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»);

3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника).

Крім того, право на соціальну допомогу мають:

особи з інвалідністю І групи, якщо вони не одержують пенсію;

діти померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю ІІІ групи.

Соціальна допомога встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у такому розмірі:

– 150 відсотків – на трьох і більше дітей померлого годувальника (з 01.01.2021 – 2 653,50 грн; з 01.07.2021 – 2 376,00 грн; з 01.12.2021 – 2 901,00 грн);

– 120 відсотків – на двох дітей померлого годувальника (з 01.01.2021 – 2 122,80 грн; з 01.07.2021 – 2 224,80 грн; з 01.12.2021 – 2 320,80 грн);

– 100 відсотків – особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», на одну дитину померлого годувальника (з 01.01.2021 – 1 769,00 грн; з 01.07.2021 – 1 854,00 грн; з 01.12.2021 – 1 934,00 грн);

– 80 відсотків – особам з інвалідністю II групи (з 01.01.2021 – 1 415,20 грн; з 01.07.2021 – 1 483,20  грн; з 01.12.2021 – 1 547,20 грн);

– 60 відсотків – особам з інвалідністю III групи (з 01.01.2021 – 1 061,40 грн; з 01.07.2021 – 1 112,40 грн; з 01.12.2021 – 1 160,40 грн) ;

– 50 відсотків – священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менш як десяти років до введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно з законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи (з 01.01.2021 – 884,50 грн; з 01.07.2021 – 927,00 грн; з 01.12.2021 – 967,00 грн);

– 30 відсотків – особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (з 01.01.2021 – 530,70 грн; з 01.07.2021 – 556,50 грн; з 01.12.2021 – 580,20 грн).

Для визначення розміру соціальної допомоги застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (або рівень забезпечення прожиткового мінімуму – у випадках, встановлених законом), встановлений на дату звернення за допомогою законом на відповідний рік.

Державна соціальна допомога на догляд призначається:

– особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб»:

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

– особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років:

I групи;

II і III групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

– особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок причин, визначених у пункті “б” статті 16 зазначеного Закону, або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

– одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

– малозабезпеченим особам з інвалідністю I групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності;

– одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду та одержують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

– заява за формою, встановленою Мінсоцполітики.

– декларація про доходи та майновий стан осіб для призначення соціальної допомоги, складена за формою, встановленою Мінсоцполітики (у разі потреби);

– копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);

– копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);

– копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майно особи, яка звернулася за призначенням соціальної допомоги (у разі потреби).

Для призначення соціальної допомоги дітям померлого годувальника додатково подаються:

– копія свідоцтва про народження або паспорта громадянина України особи, якій призначається соціальна допомога, з пред’явленням оригіналу;

– копії документів, що засвідчують родинні відносини члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби);

– копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим з пред’явленням оригіналу;

– довідка загальноосвітнього навчального закладу системи загальної середньої освіти, професійно-технічного, вищого навчального закладу про те, що дитина навчається за денною формою навчання (у разі потреби).