Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Оголошення

09.07.2021

ОГОЛОШЕННЯ про умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для надання дотації за утримання корів

Комплексною програмою розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2021-2023 роки «Дієвий аграрій ‒ успішна громада», затвердженою рішенням Київської обласної ради від
 24 грудня 2020 року № 037-01-VІІІ, передбачене надання дотації за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності (далі – дотація за утримання корів).

Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання, зареєстрованим у Київській області, які є власниками корів, за кожну наявну станом на 01 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі до 1500 гривень за одну голову.

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 29.06.2021 № 401 утворено конкурсну комісію для надання дотації за утримання корів.

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про  умови проведення конкурсу на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації, а закінчує 01 жовтня поточного року.

Для отримання дотації за утримання корів суб’єкти господарювання, які є власниками корів, подають до управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації такі документи:

заявку за формою, затвердженою наказом управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації від 02.02.2021 № 1 «Про затвердження форм деяких документів з питань підтримки розвитку галузі тваринництва» (із змінами), зареєстрованого в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Київ) 10 лютого 
2021 року за № 21/369, (доступний за посиланням);

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 01 липня поточного року;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) (для суб’єктів господарювання, створених у поточному році – за останній звітний період).

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації та зареєстровані у встановленому порядку.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб’єкту господарювання у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Конкурсна комісія до 15 жовтня поточного року на підставі поданих документів визначає обсяг дотації за утримання корів за кожним суб’єктом господарювання, який є власником корів, та приймає рішення про включення їх до реєстру суб’єктів господарювання, які є власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів.

Під час прийняття рішення щодо надання дотації перевага надається суб’єктам господарювання, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 50 млн гривень.

У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Заявки підприємств приймаються за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13/1, к.306.

Телефон для довідок: (044) 234-45-87, 050-016-11-67, електронна адреса 2344587@ukr.net.