Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від  21  квітня  2017 року       №  204

 

Про схвалення проекту Програми національно-патріотичного

виховання в Київській області на 2017-2020 роки 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указів Президента України від 12 червня
2015 року № 334/2015 „Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді”, від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016 – 2020 роки”, Порядку розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 23 грудня 2016 року
№ 214-11-VII, розпорядження Київської обласної державної адміністрації від
22 березня 2017 року № 114 „Про ініціювання розробки проекту Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки”:

  1. Схвалити проект Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки (далі – проект Програми), що додається.
  1. Заступникові голови – керівнику апарату Київської обласної державної адміністрації Кучеру В.А. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією зазначеного проекту Програми на розгляд Київській обласній раді.
  1. Після затвердження Київською обласною радою у встановленому порядку проекту Програми:

3.1. структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) забезпечити безумовне виконання проекту Програми;

3.2. про хід виконання проекту Програми інформувати Київську обласну державну адміністрацію через управління молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3.3. Департаменту фінансів облдержадміністрації забезпечити фінансу-вання заходів у межах асигнувань, затверджених управлінню молодіжної політики та національно-патріотичного виховання облдержадміністрації в обласному бюджеті на відповідні роки.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Кучера В.А.

 

Виконуючий обов’язки

голови адміністрації                             (підпис)                          О.І. Савченко

Програма національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки

Інформація про результати виконання Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-2020 роки за І півріччя 2017 року