Зміни до рішення про обласний бюджет Київської області від 30.07.2015 № 981-50-VI

Рішення

 

Про внесення змін до рішення обласної ради

від 29.12.2014 № 878–45–VI

„Про обласний бюджет Київської області на 2015 рік”

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозиції Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів, Київська обласна рада вирішила:

  1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради від 29.12.2014
    № 878-45–VI «Про обласний бюджет Київської області на 2015 рік»:

1.1.   У абзаці другому пункту 1 рішення цифри «4 976 315,6», «4 830 220,3», «146 095,3» замінити відповідно цифрами «5 118 257,6», «4 881 405,1», «236 852,5».

1.2.   У абзаці третьому пункту 1 рішення цифри «5 065 483,1», «4 724 266,1», «341 217,0» замінити відповідно цифрами «5 283 258,5», «4 606 826,4», «676 432,1».

1.3.   У абзаці шостому пункту 1 рішення цифри «108 968,7», «117 999,8», «9 031,1» замінити відповідно цифрами «277 593,2», «351 683,1», «74 089,9».

1.4.   У абзаці сьомому пункту 1 рішення цифри «195 124,1», «117 999,8», «77 124,3» замінити відповідно цифрами «439 582,0», «351 683,1», «87 898,9».

1.5.   У пункті 2 рішення цифри «4 724 266,1», «341 217,0» замінити відповідно цифрами «4 606 826,4», «676 432,1».

1.6.    У пункті 6 рішення цифру «91 287,3» замінити цифрою «4 045,6».

1.7. У пункті 8 рішення цифру «388 520,9» замінити цифрою
«581 819,0».

1.8.   Пункт 13 рішення доповнити абзацами наступного змісту:

«- погоджувати подання на повернення помилково або надміру зарахованих до обласного бюджету платежів з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства;

–        здійснювати підкріплення коштами з відповідних рахунків обласного бюджету для здійснення повернень помилково та надміру сплачених платежів, відповідно до законодавства».

1.9.   Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань бюджету та фінансів та першого заступника голови ради.

 

В.о.голови ради                                                               Я.В. Добрянський

м.Київ

30 липня 2015 року

№ 981-50-VI

Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 (30.07.2015).zip