Розпорядження
Голова адміністрації
31.10.2014
Номер: 365
Р.номер Управління Юстиції

Про обласний план заходів із забезпечення виконання завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки” та відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити обласний план заходів із забезпечення виконання завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки (далі – обласний план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, задіяним в обласному плані заходів:

2.1. надавати відповідну інформацію Кабінету Міністрів України, відповідним центральним органам виконавчої влади щокварталу до 05 числа наступного місяця;

2.2. інформувати облдержадміністрацію через департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу до 10 числа наступного місяця.

3. Контроль за виконанням завдань, передбачених обласним планом заходів, покласти на заступників голови Київської облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації В.М.Шандра

         Додаток