Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

від 22.02.2002 № 114 ”Про план реалізації у Київській області Комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки”

Розпорядження від 22.02.2002, №114
Дата оприлюднення: 22.02.2002

На виконання Указу Президента України від 03.01.2002 № 8/2002 ”Про Комплексні заходи щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки”, доручення Прем’єр-міністра України від 09.01.2002 № 105/1 та відповідно до Закону України ”Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами): 1. Затвердити план реалізації у Київській області Комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки (далі – План реалізації заходів). 2. Головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, обласним організаціям та установам, райдержадміністраціям забезпечити безумовне виконання зазначеного Плану реалізації заходів та залучення для цієї мети позабюджетних коштів. Про хід виконання Плану реалізації заходів щороку до 1 березня інформувати управління охорони здоров’я облдержадміністрації для подальшого інформування МОЗ України у термін, визначений Указом Президента України від 03.01.2002 № 8/2002. 3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, райдержадміністраціям щороку передбачати у проектах обласного та місцевих бюджетів кошти на реалізацію у Київській області Комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки. 4. Координацію робіт щодо виконання Плану реалізації заходів доручити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Урупу М.М.

Голова адміністрації

А.А.Засуха

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 22.02.2002 № 114

П Л А Н реалізації у Київській області Комплексних заходів щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення на 2002-2005 роки

1. Розробити обласний план оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, на 2002-2005 роки.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації Перше півріччя 2002 року

2. Завершити роботу щодо акредитації закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002 рік

3. Продовжити створення у сільських населених пунктах, у яких проживає понад 1000 осіб, амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та прискорити реорганізацію сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

4. Сприяти розширенню мережі аптек і аптечних пунктів у сільській місцевості.

Райдержадміністрації Постійно

5. Забезпечити приведення кількості лікарняних ліжок у закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, у відповідність із встановленими нормативами.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

6. Здійснювати у разі потреби перепрофілювання ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, у ліжковий фонд медико-соціального призначення з передачею його в установленому порядку органам соціального захисту населення.

Управління охорони здоров’я, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

7. Забезпечити створення на базі усіх закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, денних стаціонарів, а також стаціонарів вдома.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

8. Забезпечувати ефективне використання закладів та відділень медичної реабілітації, місцевих санаторно-курортних закладів для оздоровлення сільського населення.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

9. Забезпечити пріоритетність у наданні довгострокових кредитів на будівництво житла зa прогрaмою “Влaсний дім” працівникам закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості.

Райдержадміністрації 2002-2005 роки

10. Вживати заходів до пріоритетного оснащення закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, сучасною ультразвуковою, ендоскопічною, рентгенологічною, наркозно-дихальною апаратурою, пересувними стоматологічними кабінетами, іншим обладнанням відповідно до їх потреб.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

11. Проводити закупівлю спеціальних автомобілів для дільничних лікарень, сільських лікарських амбулаторій та амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, виходячи з їх потреб.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

12. Проводити щороку аналіз демографічної ситуації в сільській місцевості та показників стану здоров’я сільського населення.

Управління охорони здоров’я облдерж- адміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

13. Продовжити роботу з утворення та забезпечення функціонування на базі закладів охорони здоров’я обласного і районного підпорядкування бригад для надання лікувально-консультаційної та організаційно-методичної допомоги і здійснення санітарно-протиепідемічних заходів у сільській місцевості.

Управління охорони здоров’я облдерж- aміністрації, обласна санітарно- епідеміологічна станція, райдержадміністрації 2002-2005 роки

14. Продовжити роботу з утворення відділень реанімації та інтенсивної терапії в кожній центральній районній лікарні.

Райдержадміністрації 2002-2005 роки

15. Забезпечити проведення моніторингу якості питної води у криницях громадського користування, джерелах і системах централізованого водопостачання сільських населених пунктів.

Сaнітaрно-епідеміологічна станція Постійно

16. Проводити щокварталу оцінку діяльності закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості, на основі рейтингових показників їх роботи у порядку, затвердженому МОЗ України.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 2002-2005 роки

17. Розширити практику проведення виїзних засідань медико-соціальних експертних комісій на базі закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 2002-2005 роки

18. Удосконалити інформаційне забезпечення органів і закладів охорони здоров’я шляхом розроблення та впровадження інформаційно-довідкових програм за напрямами: мережа, кадрове, матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації 2001-2005 роки

19. Створити обласний центр медичної статистики.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Перше півріччя 2002 року

20. Проводити роз’яснювальну роботу серед сільського населення з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї.

Управління охорони здоров’я, у справах преси та інформації облдержадміністрації, райдержадміністрації 2002-2005 роки

21. Пропагувати через засоби масової інформації кращий вітчизняний досвід з організації надання медико-санітарної допомоги сільському населенню.

Управління охорони здоров’я, у справах преси та інформації облдержадміністрації 2002-2005 роки

_____________________

        

Поділитися: