„Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами”

Розпорядження від 21.11.2008, №1453
Дата оприлюднення: 21.11.2008

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 1337-р „Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами”, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Апарату, головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та підпорядкованим їм відповідним бюджетним установам для переведення на викорис­тання енерго­ефективних освітлювальних приладів насамперед вітчизняного вироб­ництва у приміщеннях і на територіях, на яких вони розміщені, з дотриманням санітарних норм освітленості:

1.1. Забезпечити:
з 1 листопада 2008 року обов’язкове застосування енергоефективних освітлювальних приладів під час заміни ламп розжа­рювання, що вийшли з ладу, після повного використання раніше закуплених;
з 1 січня 2009 року під час проведення капітальних і поточних ремонтів будинків та споруд енергетичного господарства встановлення лише енерго­ефективних освітлювальних приладів, на які видано висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість їх застосування.
1.2. При складанні кошторисів на 2009 рік керуватись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 року № 1337-р та цим розпорядженням.
1.3. Про проведені заходи інформувати облдержадміністрацію протя­гом 2008, 2009 років через головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетич­ного комплексу облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації сприяти підпорядкованим бюджетним установам у встановленні і використанні енерго­ефективних освітлювальних приладів.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування здійснити заходи, передбачені цим розпорядженням, з метою забезпечення поступового пере­ходу протягом 2008-2009 років установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, на використання енергоефективних освітлювальних приладів у приміщеннях і на територіях, на яких вони розміщені.

4. Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами спожи­вання електричної і теплової енергії у Київській області забезпечити здій­снення контролю за переведенням бюджетних установ на використання енергоефективних освітлювальних приладів у приміщеннях і на територіях, на яких вони розміщені.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Максименка В.М.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

        

Поділитися: