Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про затвердження технологічних та інформаційних карток окремих адміністративних послуг

Розпорядження від 17.10.2014, №345
Дата оприлюднення: 17.10.2014

Відповідно до статті 8 Закону України “Про адміністративні послуги”, Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 “Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги”, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року № 28 “Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2012 року за № 49/20362, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18 квітня 2006 року № 39 “Про Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

16 травня 2006 року за № 558/12432, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 22 вересня 2006 року № 82 “Про заходи щодо забезпечення видачі відомостей з реєстру документів дозвільного характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня

2006 року за № 1103/12977, розпоряджень голови Київської облдерж­адміністрації від 05 березня 2013 року № 82 “Про організацію виконання в області Закону України “Про адміністративні послуги” та від 16 травня 2013 року № 190 “Про утворення департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації”:

1. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг, що додаються:

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;

дозвіл на спеціальне водокористування;

висновок державної екологічної експертизи;

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг:

дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання, об’єкти яких належать до другої або третьої групи;

дозвіл на спеціальне водокористування;

висновок державної екологічної експертизи;

погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03 вересня 2013 року № 329 “Про затвердження технологічних та інформаційних карток окремих адміністративних послуг”.

4. Забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації та у місцях здійснення прийому таких звернень.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Корбана О.Б.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: