Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про затвердження проекту будівництва ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул.Червоноармійська, 9 м.Вишневому Києво-Святошинського району”

Розпорядження від 11.06.2010, №578
Дата оприлюднення: 11.06.2010

Розглянувши подання головного управління капітального будівництва облдержадміністрації, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, постанови Кабінету Міністрів України від31.10.2007 №1269 „Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи“, Державних будівельних норм України „Проектування. Cклад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. ДБН А.2.2-3-2004“, затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та архітектуривід20.01.2004 №8, з урахуванням позитивного висновку комплексної державної експертизи філії ДП „Укрдержбудекспертиза“ у Київській областівід 28.05.2010 № 268/2007/01:

Затвердити проект будівництва ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул.Червоноармійська, 9 в м.Вишневому Києво-Святошинського району за умови виконання вимог висновку філії ДП „Укрдержбудекспертиза” у Київській області від28.05.2010 №268/2007/01 з наступними техніко-економічними показниками:

загальна кошторисна вартість 32009486,00 (тридцять два мільйони дев’ять тисяч чотириста вісімдесят шість) гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт – 19890966,00 (дев’ятнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот шістдесят шість) гривень;

площа ділянки – 1,9439 га.;

площа забудови – 4607,84 м2;

площа покриття – 9001,16 м2;

площа озеленення – 5830,00 м2;

процент забудови – 23,7%;

процент озеленення – 30%;

будівельний об’єм – 53770,0 м3, у тому числі підземної частини – 4700,0 м3;

загальна площа – 11287,43 м2, в тому числі техпідпілля – 1991,81 м2;

корисна площа – 9835,53 м2;

розрахункова площа – 9780,12 м2;

висота поверху – 3,6 м;

кількість поверхів – 3 пов.;

кількість учнів – 720 дітей;

питома теплова потужність опалення – 0,62 Вт/м2;

питоме річне теплоспоживання – 0,43 Гдж/м2;

річна потреба в енергоресурсах:

водопостачання – 4,74 м3/рік;

газопостачання котельні – 0,44 млн.нм3/год.;

електроенергія – 900,00 тис.кВт.год.;

теплопостачання – 13950 ГДж;

умовне паливо – 530 т.у.п.;

термін будівництва – 15,0 місяців;

нормативна трудомісткість – 55721 люд./днів.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: