Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про затвердження проектної документації на „Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Микуличі Бородянського району Київської області (стадія проектування – „робоча документація”)”

Розпорядження від 14.05.2014, №137
Дата оприлюднення: 14.05.2014

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560, Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2012 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.03.2012 №98, з урахуванням повторного висновку комплексної державної експертизи Київської обласної служби Української державної інвестиційної експертизи “Київоблінвестекспертиза” від 06.05.2008 № 224/2007/08, позитивного експертного звіту ДП “Укрдержбудекспертиза” у Київській області від 31.08.2012 №10-083008-12/П/КД:

  1. Затвердити проектну документацію на “Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Микуличі Бородянського району Київської області (стадія проектування – “робоча документація”)” з наступними техніко-економічними показниками:

Найменування показників

Одиниця виміру

Показники по проекту

Площа ділянки

га

4,89

Площа забудови

м2

4923

Процент забудови

%

10,1

Площа озеленення

м2

35947

Процент озеленення

%

73,5

Площа покриття

м2

8030

Будівельний об’єм

м3

27257,36

в т.ч. підземної частини

м3

5573,06

Загальна площа

м2

9357,53

Корисна площа

м2

9215,53

Розрахункова площа

м2

6986,43

Кількість класів

шт.

12

Кількість учнівських місць

шт.

360

Питома теплова потужність опалення

Вт/м2

63,25

Питоме річне теплоспоживання

Гдж/м2

0,56

Річна потреба:

– природного газу

тис.нм3

278,035

– умовного палива

туп

318,75

– води

м3

5112,1

– електроенергії

МВт год/рік

264

– теплової енергії

ГДж

3730,7

Трудовитрати

люд./днів

27854

Термін будівництва

міс.

12

  • загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 31.08.2012 становить 56134150,00 (п’ятдесят шість мільйонів сто тридцять чотири тисячі сто п’ятдесят) гривень, у тому числі будівельно-монтажних робіт – 39065148,00 (тридцять дев’ять мільйонів шістдесят п’ять тисяч сто сорок вісім) гривень;
  • устаткування – 3813 036,00 (три мільйони вісімсот тринадцять тисяч тридцять шість) гривень;
  • пусконалагоджувальні роботи – 266556,00 (двісті шістдесят шість тисяч п’ятсот п’ятдесят шість ) гривень;
  • інші витрати – 12989410,00 (дванадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч чотириста десять) гривень.
  1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 27 вересня 2012 року № 431 “Про затвердження кошторисної частини проектної документації на “Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в с.Микуличі Бородянського району Київської області (стадія проектування – “робоча документація”)”.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: