Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про затвердження проектної документації на „Будівництво ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул. Червоноармійська, 9, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області

Розпорядження від 23.06.2014, №196
Дата оприлюднення: 23.06.2014

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-2012 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 березня 2012 року №98, з урахуванням висновку комплексної державної експертизи філії ДП “Укрдержбудекспертиза” у Київській області від 28 травня 2010 року №268/2007/01, позитивного експертного звіту філії ДП “Укрдержбудекспертиза” у Київській області від 18 вересня 2012 року №10-163008-12/П/КД:

1. Затвердити проектну документацію на “Будівництво ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул. Червоноармійська, 9, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області з наступними техніко-економічними показниками:

Найменування показників

Одиниця виміру

Показники по проекту

Площа ділянки

га

1,9439

Площа забудови

м2

4607,84

Площа покриття

м2

9001,16

Площа озеленення

м2

5830,00

Процент забудови

%

23,7

Процент озеленення

%

30

Будівельний об’єм

м3

53770,00

в т.ч. підземної частини

м3

4700,00

Загальна площа

м2

11287,43

в т.ч. техпідпілля

м2

1991,81

Корисна площа

м2

9835,53

Розрахункова площа

м2

9780,12

Висота поверху

м

3,6

Кількість поверхів

пов.

3

Кількість учнів

дітей

720

Питома теплова потужність опалення

Вт/м2

0,62

Питоме річне тепло споживання

Гдж/м2

0,43

Річна потреба в енергоресурсах:

– водопостачання

м3/рік

4,74

– газопостачання котельні

млн.нм3/год

0,44

– електроенергія

тис. кВт. год

900,00

– теплопостачання

ГДж

13950

– умовне паливо

т.у.п.

530

Термін будівництва

місяців

15,0

Нормативна трудомісткість

люд./днів

55721

  • загальна кошторисна вартість в поточних цінах станом на 18.09.2012 становить 43135705,00 (сорок три мільйони сто тридцять п’ять тисячі сімсот п’ять) гривень, у тому числі:
  • будівельно-монтажні роботи – 28782367,00 (двадцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста шістдесят сім) гривень;
  • устаткування – 5283373,00 (п’ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі триста сімдесят три) гривні;
  • інші витрати – 9069 965,00 (дев’ять мільйонів шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять ) гривень.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

– від 11 червня 2010 року № 578 “Про затвердження проекту будівництва ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул.Червоноармійська, 9, в м. Вишневе Києво-Святошинського району”;

– від 24 вересня 2012 року № 427 “Про затвердження кошторисної частини проектної документації на Будівництво ІІ черги загальноосвітньої середньої школи № 1 по вул.Червоноармійська, 9, в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області (стадія проектування – “робоча документація”)”.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: