Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про затвердження проектно-кошторисної документації до проекту будівництва „Каналізаційні очисні споруди смт Баришівка, продуктивністю 2000 м3/добу. Коригування”

Розпорядження від 16.07.2015, №251
Дата оприлюднення: 16.07.2015

Розглянувши подання Баришівської районної державної адміністрації Київської області від 17 червня 2015 року № 06-14-216, відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 “Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи” (із змінами), Державних будівельних норм ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, з урахуванням позитивного висновку комплексної державної експертизи Державного підприємства “Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи” від 03 березня 2015 року № 00-1703-14/13:

Затвердити проектно-кошторисну документацію до проекту будівництва “Каналізаційні очисні споруди смт Баришівка продуктивністю 2000 м3/добу. Коригування” з наступними техніко-економічними показниками:

Вид будівництва – нове будівництво;

Потужність очисних споруд – 2000 м3/добу;

Площа ділянки – 3,60 га;

Тривалість будівництва – 12 місяців.

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 16.12.2014 68083,696 (шістдесят вісім мільйонів вісімдесят три тисячі шістсот дев’яносто шість) гривень, у тому числі:

будівельні роботи – 22595,746 (двадцять два мільйони п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч сімсот сорок шість) гривень;

устаткування – 30963,121 (тридцять мільйонів дев’ятсот шістдесят три тисячі сто двадцять одна) гривня;

інші витрати – 14524,829 (чотирнадцять мільйонів п’ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять дев’ять) гривень.

Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.11.2014 11020,541 (одинадцять мільйонів двадцять тисяч п’ятсот сорок одна) гривня, у тому числі:

будівельні роботи – 8614,803 (вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч вісімсот три) гривні;

інші витрати – 2405,738 (два мільйони чотириста п’ять тисяч сімсот тридцять вісім) гривень.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: