Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управління, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 12.09.2011, №981
Р.номер Управління юстиції: 34/752
Дата оприлюднення: 12.09.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 за № 930/19668 з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі – Порядок), що додається.

2. Апарату, головним управлінням, управлінням, відділам та іншим структур­­ним підрозділам облдержадміністрації забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку та до 15 жовтня 2011 року затвердити відповідні переліки питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

3. Райдержадміністраціям до 15 жовтня 2011 року розробити та затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців відповідних структурних підрозділів, перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень та забезпечити організацію цієї роботи.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдерж­­адміністрації від 25.10.2002 № 633 „Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”, зареєстро­­­ваного в Київському обласному управлінні юстиції 25.10.2002за № 43/392.

5. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Спаського А.С.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: