Працюємо задля перемоги!

“Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах”

Розпорядження від 18.03.2011, №242
Р.номер Управління юстиції: 11/729
Дата оприлюднення: 18.03.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”, „Про охорону дитинства”, Положення про службу у справах дітей Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 20.03.2008 № 316, із доповненнями, внесе­ними розпорядженням голови Київської облдержадміністрації від 25.05.2010 № 488, Обласної комплексної Програми подолання дитячої бездогляд­­­ності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для дітей „Назустріч дітям” на 2008-2017 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 20.04.2010 № 685-28-V та з метою соціально-правового захисту дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обста­винах:

1. Затвердити Положення про порядок надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах (далі – Положення), що додається.

2. Службі у справах дітей облдержадміністрації:

2.1. Забезпечити надання адресної матеріальної та інших видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах, відповідно до Положення, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

2.2. У встановленому порядку забезпечити подання цього розпоряд­ження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Київській області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ­ника голови облдержадміністрації Подашевську Т.Л.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додаток

        

Поділитися: