Працюємо задля перемоги!

“Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року”

Розпорядження від 23.05.2011, №494
Дата оприлюднення: 23.05.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 10.02.2011 № 6053/1/1-11 до рішення Ради регіонів від 24 січня 2011 року:

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку Київської області на період до 2015 року (далі – План заходів), що додається.

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдерж­адміністрації, територіальним органам центральних органів виконав­чої влади в області, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення):

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів.

2.2. Інформацію про хід виконання Плану заходів щороку до 15 січня подавати головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагаль­нення.

2.3. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підроз­ділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціям та міськ­виконкомам (міст обласного значення) враховувати зазначений План заходів при розробці проектів обласних цільових (комплексних) програм та визначенні пріоритет­них завдань і заходів щодо розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), які пропонуються включити до проектів щорічних програм соціально-економіч­ного розвитку Київської області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на відповід­них заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Заходи

        

Поділитися: