Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про затвердження Плану роботи з виконання у 2015-2017 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період 2020 року у Київській області

Розпорядження від 22.02.2016, №47
Дата оприлюднення: 22.02.2016

Відповідно до Законів України “Про засади державної регіонально політики?, “Про стимулювання розвитку регіонів?, “Про місцеві державні адміністрації?, постанов Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року?, від 07 жовтня 2015 року № 821 “Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року?, від 11 листопада 2015 року № 931 “Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів?:

1. Затвердити План роботи з виконання у 2015-2017 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області (далі – План роботи), що додається.

2. Визначити департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації відповідальним за координацію виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року у Київській області.

3. Першому заступнику, заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків забезпечити організацію виконання підпорядкованими структурними підрозділами облдержадміністрації Плану роботи.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення), структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області:

4.1.забезпечити виконання Плану роботи у встановлені строки;

4.2.інформацію про виконання Плану роботи подавати департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щопівроку до 15 серпня та 15 лютого за формою згідно з додатками 1 та 2.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Парцхаладзе Л.Р.

Голова адміністрації М.Д.Мельничук

        

Поділитися: