Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про затвердження Інструкції з діловодства в апаратіголовних управлінняхуправліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”””

Розпорядження від 19.06.2008, №900
Дата оприлюднення: 19.06.2008

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, державної уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003), Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України 16.03.2001№ 16 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за№ 407/5598:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації (далі – Інструкція з діловодства), що додається.
Направити її:

структурним підрозділам облдержадміністрації – для виконання;

райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного значення) – до відома і використання у практичній роботі.

2. Відповідальність за впровадження Інструкції з діловодства покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Косенка А.П.

3. Райдержадміністраціям привести інструкції з діловодства у відповідність із чинним законодавством.

4. Керівникам відділів апарату, головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації довести положення Інструкції з діловодства до працівників та забезпечити її неухильне дотримання.
5. Визнати такими, що втратили чинність:

5.1. пункти 1, 2, 3, 4, 6 розпорядження голови облдержадміністрації від 17.09.99 № 511 „Про затвердження Інструкції з діловодства в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”;
5.2. розпорядження голови облдержадміністрації від 20.06.2001 № 339 „Про внесення змін в Інструкцію з діловодства в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”;
5.3. розпорядження голови облдержадміністрації від 15.08.2003 № 483 „Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови- керівника апарату облдержадміністрації Косенка А.П.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

Додоток

”        

Поділитися: