Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про врегулювання деяких питань щодо вирубування дерев на земельних ділянках, які переводяться із земель лісового фонду до інших категорій земель, у Київській області”

Розпорядження від 16.03.2006, №201
Дата оприлюднення: 16.03.2006

Відповідно до Указу Президента України від 21.11.2005 № 1643/2005 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року „Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель”, Лісового кодексу України (із наступними змінами), Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), з метою охорони та відтворення лісів у Київській області:

1. Районним державним адміністраціям прийняття рішень про вирубування дерев на земельних ділянках, які переводяться або були переведені із земель лісового фонду до інших категорій земель, здійснювати лише при умові, коли подальше збереження дерев у складі насаджень є недоцільним або коли вирубка дерев викликана необхідністю розміщення лікувальних, санаторно-курортних та оздоровчих закладів; об’єктів історико-культурного призначення; комплексів зеленого туризму і відпочинку; об’єктів транспорту, зв’язку, енергогенеруючих об’єктів та об’єктів транспортування електроенергії до користувача.
Деревами, збереження яких у складі насаджень є недоцільним, вважаються дерева, що мають вади та пошкодження, заважають росту кращих дерев, інші дерева, що підлягають санітарній рубці.

2. Рішення місцевих державних адміністрацій про передачу фізичним або юридичним особам у власність чи користування земельних ділянок, які були переведені із земель лісового фонду до інших категорій земель, для потреб, не пов’язаних з веденням лісового господарства, вважати такими, що були видані без надання дозволів на вирубування дерев на таких земельних ділянках, якщо інше не передбачене у самих рішеннях.

3. Рішення про вирубування дерев на земельних ділянках, які були переведені із земель лісового фонду до інших категорій земель, приймають відповідно райдержадміністрація чи облдержадміністрація, які здійснили таке переведення, за попереднім погодженням з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Київській області.

4. Органам архітектури і містобудування області погодження проектних матеріалів щодо будівництва об’єктів на земельних ділянках, вкритих лісовою рослинністю, цільове призначення яких було змінене із земель лісового фонду на інші категорії земель і якщо реалізація таких проектів передбачає вирубування дерев, здійснювати за умови наявності рішень про вирубування дерев, прийнятих органами, уповноваженими здійснювати передачу таких земельних ділянок у власність чи у користування.

5. Природоохоронним органам, органам архітектури і містобудування Київської області надання погоджень на розміщення об’єктів промисловості та складських приміщень на земельних ділянках переведених із земель лісового фонду до інших категорій земель здійснювати лише за умови, якщо розміщення таких об’єктів не передбачає вирубування дерев.

6. Обласному управлінню лісового господарства та Державному управлінню екології та природних ресурсів у Київській області надання погоджень щодо зміни цільового призначення земель лісового фонду здійснювати за умови максимального збереження власниками землі і землекористувачами лісових насаджень та розміщення об’єктів переважно на земельних ділянках, не вкритих лісовою рослинністю.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації А.І.Юркевича.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

        

Поділитися: