Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про впровадження у Київській області систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення”

Розпорядження від 12.05.2011, №455
Дата оприлюднення: 12.05.2011

Відповідно до Законів України „Про Цивільну оборону України”, „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, „Про правові засади цивільного захисту”, „Про місцеві державні адміністрації” та з метою запобігання виникнення надзвичай­них ситуа­цій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підви­щеної небезпеки на території області:

1. Керівникам суб’єктів господарської діяльності усіх форм власності, вклю­­чених до Переліку потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки Київської області, затвердженого рішенням постійної комісії облдерж­адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 20 від 29.12.2010):

1.1. Протягом 2011-2012 років здійснити заходи щодо створення автоматизо­ваних систем раннього виявлення надзвичай­них ситуацій і оповіщення персоналу та населення, що проживає в зонах можливого ураження (далі – Системи).

1.2. Згідно з п.20 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.99№ 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” узгоджувати проектну документацію на Системи з головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації у відповідності до технічних умов.

1.3. Впровадження Систем здійснювати відповідно до вимог Правил улашту­вання, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього вияв­лення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій Українивід 15.05.2006 № 288, зареєстро­ваного в Міністерстві юстиції України 5 липня2006 року за № 785/1265.

1.4. Введення Системи в експлуатацію проводити на підставі акту комісії, до складу якої включати представників Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області та головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж­адміністрації.

2. Райдержадміністрація та міськвиконкомам (міст облас­ного значення):

2.1. Спільно з Головним управлінням Міністерства надзвичайних ситуацій України в Київській області та головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 01 липня 2011 року організувати і провести перевірки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки щодо наявності та стану Систем.

2.2. Скласти та до 15 липня 2011 року на засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та НС затвердити узгоджені з головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації плани–графіки обладнання Системами потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих на території відповідних районів та міст.

2.3. Здійснити організаційні заходи щодо створення Систем згідно із затвердженими планами – графіками.

3. Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдерж­адміністрації надавати суб’єктам господарської діяльності, що експлуатують потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, технічні умови, інформаційні та методичні рекомендації, стосовно створення та впровадження Систем.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голів район­них державних адміністрацій та міських голів (міст обласного значення) і заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк        

Поділитися: