Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки”

Розпорядження від 07.06.2011, №573
Дата оприлюднення: 07.06.2011

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну підтримку малого підприємництва” та з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів:

1. Схвалити наступні зміни та доповнення до розділу V Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради 03 лютого 2011 року№ 039-04-VІ:

1.1. У заході „Розроблення та випуск методичного посібника з правових та організаційних засад функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності” пункту 3 розділу I у графі 7 цифру „10,0” замінити цифрою „70,0”.

1.2. У заході „Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва на зворотній основі у пріоритетних напрямах діяльності, в тому числі для розвитку підприємництва в сільській місцевості (міні-пекарні, побутові послуги, розвиток сільського зеленого туризму), (після розробки та затвердження відповідного порядку)” пункту 1 розділу II у графі 7 цифру „960,0” замінити цифрою „700,0”, у графі 8 цифру „1030,0” замінити цифрою „730,0”.

1.3. Захід „Створення каталогу інвестиційних проектів регіону з метою пошуку інвесторів” пункту 1 розділу II доповнити словами „та виготовлення презентаційних матеріалів про інвестиційну привабливість області”; у графі 6 слова „У межах кошторису виконавців” замінити словами „Кошти обласного бюджету”; доповнити графу 7 цифрою „200,0”, графу 8 – цифрою „300,0”.

2. Першому заступникові голови облдержадміністраціїМоскаленку Я.М. у встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту змін та доповнень до заходів щодо реалізації Програми розвитку малого підприємництва в Київській області на 2011-2012 роки на розгляд Київській обласній раді.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: