Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про внесення змін до структури Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 30.10.2006, №887
Дата оприлюднення: 30.10.2006

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 „Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій”, від 11.05.2005 № 328 „Про структуру місцевих державних адміністрацій”:

1. Утворити такі структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації:
1.1. головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації із місцезнаходженням: м.Київ, вул.Хрещатик, 6, на базі чисельності працівників, майна, прав, обов’язків та коштів управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, що припиняється шляхом реорганізації у формі перетворення;
1.2. головне управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації із місцезнаходженням: м.Київ, вул.Артема, 45, на базі чисельності працівників, майна, прав, обов’язків та коштів управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, що припиняється шляхом реорганізації у формі перетворення.

2. Установити, що:
утворені згідно із цим розпорядженням головні управління облдержадміністрації є юридичними особами і правонаступниками майнових та інших прав і обов’язків відповідних реорганізованих управлінь облдержадміністрації.

3. Керівникові апарату облдержадміністрації Косенку А.П.:
3.1. у місячний термін подати голові облдержадміністрації на затвердження узгоджені пропозиції щодо:
3.1.1. внесення відповідних змін до Тимчасового розподілу основних обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату облдержадміністрації та приведення актів облдержадміністрації у відповідність з цим розпорядженням;
3.1.2. кількості заступників керівників, граничної чисельності, фонду оплати праці працівників та видатків на утримання новоутворених головних управлінь;
3.2. у взаємодії із заступником голови облдержадміністраціїКондруком В.П. здійснити у встановленому порядку заходи, пов’язані з вирішенням кадрових питань щодо керівників, заступників керівників реорганізованих та новоутворених структурних підрозділів облдержадміністрації, визначених у пункті 1 цього розпорядження.

4. Заступникові голови облдержадміністрації Кондруку В.П.:

4.1. забезпечити контроль за здійсненням заходів, пов’язаних із структурними змінами у складі Київської обласної державної адміністрації, визначеними цим розпорядженням, у тому числі за дотриманням чинного законодавства щодо надання гарантій, пільг і компенсацій вивільнюваним працівникам реорганізованих управлінь облдержадміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження;
4.2. у тижневий термін після виконання усіх заходів, пов’язаних із структурними змінами, визначеними цим розпорядженням, але не пізніше 31.12.2006, затвердити акти прийому-передачі майна та справ підконтрольних реорганізованих управлінь облдержадміністрації;
4.3. до 10.11.2006 подати голові облдержадміністрації пропозиції щодо кандидатур на посади керівників та заступників керівників новоутворених головних управлінь.

5. Керівникам:

5.1. реорганізованих управлінь облдержадміністрації у встановленому порядку здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації;
5.2. новоутворених головних управлінь облдержадміністрації у встановленому порядку:
5.2.1. здійснити заходи, пов’язані з утворенням відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації.
5.2.2. погодити із заступником голови облдержадміністраціїКондруком В.П. структуру відповідних головних управлінь облдержадміністрації;
5.2.3. подати голові облдержадміністрації на затвердження проекти положень про ці головні управління, штатних розписів та кошторисів видатків на їх утримання.

6. Внести у додаток „Структура Київської обласної державної адміністрації” до розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2005 № 352 „Про упорядкування структури Київської обласної державної адміністрації” (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2005 № 498) (із наступними змінами) такі зміни:
6.1. після позиції „Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу” доповнити позиціями:
„Головне управління освіти і науки
Головне управління охорони здоров’я”;
6.2. позиції „Управління освіти і науки”, „Управління охорони здоров’я” виключити.

7. Пункт 6 цього розпорядження набуває чинності з дня затвердження у встановленому порядку положень про новоутворені головні управління Київської обласної державної адміністрації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко        

Поділитися: