“Про внесення змін до розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 21.04.2008 № 653 “Про заходи з регулюваннятцін на продовольчому ринку Київської області”

Розпорядження від 12.05.2011, №457
Р.номер Управління юстиції: 16/434
Дата оприлюднення: 12.05.2011

Відповідно до Законів України „Про ціни і ціноутворення”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів Українивід 25.12.96 № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”,від 17.10.2007 № 1222 „Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари ”:

1. Внести до розпорядження голови Київської облдержадміністраціївід 21.04.2008 № 653 „Про заходи з регулювання цін на продовольчому ринку Київської області”, зареєстрованого в Київському обласному управлінні юстиції 25.04.2008 за № 8/655, такі зміни:

1.1. Пункт 1 доповнити підпунктом 1.4. такого змісту :

„граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджене державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище 10 відсотків.”.

1.2. Пункт 2 після слів „борошно житнє обдирне”, доповнити словами „крупи гречані”, а після слова „молоко” – словами „коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку)”.

2. Головному управлінню економіки облдержадміністрації у встанов­леному порядку забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Київській області.

3. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: