Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

„Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03.11. 2003 № 677 „Про заснування стипендії голови Київської обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області” (зареєстровано в Київському обласному управлінні юстиції 15 листопада 2005 року за № 50/565)

Розпорядження від 08.11.2005, №757
Р.номер Управління юстиції: 50/565 15 листопада 2005 року
Дата оприлюднення: 08.11.2005

Розглянувши подання управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами):

1. Внести до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 03.11.2003 № 677 „Про заснування стипендії голови Київської обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області”, зареєстрованого в Київському обласному управлінні юстиції 10.11.2003 за № 40/443, такі зміни:

1.1. У пункті 1 розпорядження цифри „80” змінити цифрами „200”.

1.2. Пункт 5 розпорядження викласти у новій редакції:
„5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків”.

2. Внести до Положення про стипендію голови Київської обласної державної адміністрації кращим студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Київської області (далі – Положення) затвердженого зазначеним розпорядженням, такі зміни:
2.1. У пункті 2 Положення після слів „Стипендія призначається студентам” доповнити словами „денної форми навчання”.
2.2. У пункті 4 Положення цифри „80” змінити цифрами „200”.

2.3. Пункт 13 Положення викласти у новій редакції:
„13. У разі вибуття студента з вищого навчального закладу або переходу його з денної форми навчання на будь яку іншу, незалежно від причин, виплата стипендії припиняється з дня вибуття (переходу на іншу форму навчання)”.

Голова адміністрації Є.Д.Жовтяк

        

Поділитися: