Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності

Розпорядження від 28.01.2020, №36
Р.номер Управління юстиції: 13/16
Дата оприлюднення: 28.01.2020

<Object: word/embeddings/oleObject1.bin>

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 січня 2020 р. Київ 36

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 1, 6, 23 Закону України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, Законів України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімейˮ, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей”, Київської обласної комплексної програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27 квітня 2018 року № 399-21-VІІ (із змінами), з метою забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності

1. Внести зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 22 червня 2018 року № 370 (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 10 серпня 2018 року № 443), зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 23 червня 2018 року за № 82/1109 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації (підпис) Олексій ЧЕРНИШОВ

Опубліковано на офіційному вебсайті Київської обласної державної адміністрації 06.02.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Київської

обласної державної адміністрації

від 22 червня 2018 року № 370

(у редакції розпорядження голови

Київської обласної державної

адміністрації

від 28 січня 2020 року36)

Зареєстровано в Центральному

міжрегіональному управлінні

Міністерства юстиції (м. Київ)

05 лютого 2020 р. за № 13/16

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету для надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні

та учасникам Революції Гідності

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету за КПКВК 0813242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченнядля надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності у розмірах, визначених Київською обласною комплексною програмою соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27 квітня 2018 року № 399-21-VІІ (із змінами).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. Для виплати адресної матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації подає до департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації відповідну заявку в межах затверджених кошторисних призначень на фінансування матеріальної допомоги.

3. Матеріальна допомога за цим Порядком надається особам, місце проживання яких зареєстровано в Київській області та які відносяться до таких категорій:

сім’ї військовослужбовців учасників антитерористичної операції та учасників Революції Гідності, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя;

учасники антитерористичної операції (далі – учасники АТО), які належать до осіб з інвалідністю (І – ІІІ групи) внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ;

учасники АТО, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

сім’ї військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції;

члени сімей Героїв Небесної Сотні;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, один з батьків яких загинув (помер) внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції;

діти Героїв Небесної Сотні;

військовослужбовці, які підписали контракт на проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, сім’ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах;

особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності.

4. Виплата матеріальної допомоги здійснюється департаментом соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку на особистий рахунок заявника, відкритий у банківській установі, на підставі рішення комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності (далі – Комісія), утвореної розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 27 червня 2018 року № 374 (із змінами).

5. Для отримання матеріальної допомоги, заявником до органів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад або до Комісії подається:

5.1) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців учасників АТО та Революції Гідності, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (згідно з Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345 (із змінами), зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за № 1098/12972) (далідекларація про доходи та майновий стан осіб);

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95 „Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302 (далі – акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

заява на ім’я голови Комісії від інших родичів (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер, які зареєстровані на території Київської області, про незаперечення отримання матеріальної допомоги заявником;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі – довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції), та копія посвідчення учасника бойових дій – для виплати одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців учасників АТО;

копія документа, який підтверджує, що заявник самостійно займається вихованням дитини/дітей (рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть одного з батьків);

копія документа, який підтверджує, що заявник має на утриманні дитину з інвалідністю (посвідчення отримувача державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що сім’я заявника є багатодітною (посвідчення батьків багатодітної сімї);

копія документа, який підтверджує, що заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність (виписний епікриз, консультативні висновки, свідоцтво про хворобу тощо);

копія документа, який підтверджує, що заявнику встановлено інвалідність внаслідок загального захворювання (посвідчення особи з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що житло заявника зруйновано внаслідок пожежі (акт про пожежу);

копія посвідчення „Постраждалий учасник Революції Гідності” – для виплати одноразової матеріальної допомоги сім’ям постраждалих учасників Революції Гідності.

5.2) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, які належать до осіб з інвалідністю (І – ІІІ групи) внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного звязку інвалідності;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

У випадку подачі документів законними представниками військовослужбовця додатково надаються:

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

нотаріально посвідчена довіреність на ім’я законного представника.

5.3) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистута які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку втрати працездатності;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

5.4) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги членам сім’ї військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

;

копія посвідчення „Член сім’ї загиблогоабо довідка, що підтверджує статус „Член сім’ї загиблого”, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

заяви на ім’я голови Комісії від інших родичів (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер, та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про незаперечення отримання матеріальної допомоги заявником;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

У випадку подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого військовослужбовця, за рішенням Комісії матеріальна допомога розподіляється в рівних частинах.

5.5) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги членам сім’ї Героїв Небесної Сотні:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

;

копія посвідчення „Член сім’ї загиблогоабо довідка, що підтверджує статус „Член сім’ї загиблого”, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчими комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації;

заяви на ім’я голови Комісії від інших родичів (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер, та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про незаперечення отримання матеріальної допомоги заявником;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

У випадку подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого, за рішенням Комісії матеріальна допомога розподіляється в рівних частинах.

5.6) Для розгляду питання про виплату щорічної одноразової матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

;

копія посвідчення „Член сім’ї загиблогоабо довідка, що підтверджує статус „Член сім'ї загиблого, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

заяви на ім’я голови Комісії від інших родичів (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер, та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області), про незаперечення отримання матеріальної допомоги заявником.

У випадку подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого військовослужбовця, за рішенням Комісії матеріальна допомога розподіляється в рівних частинах.

5.7) Для розгляду питання про виплату щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сім’ї Героїв Небесної Сотні:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

;

копія посвідчення „Члена сім’ї загиблогоабо довідка, що підтверджує статус „Члена сім'ї загиблого, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації;

заяви на ім’я голови Комісії від інших родичів (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про незаперечення отримання матеріальної допомоги заявником.

У випадку подачі більше ніж однієї заяви родичами загиблого, за рішенням Комісії матеріальна допомога розподіляється в рівних частинах.

5.8) Для розгляду питання про виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, один з батьків яких загинув (помер) внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції:

заява на ім’я голови Комісії від законного представника дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (далі – опікуна/піклувальника);

у випадку досягнення дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, 18 річного віку, проте яка продовжує навчання (до 23 річного віку), така особа подає заяву на ім’я голови Комісії особисто;

копії сторінок паспорта опікуна/піклувальника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків опікуна/піклувальника (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія свідоцтва про народження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення органу опіки, піклування щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія документа про призначення опікуна/піклувальника;

копія свідоцтва про смерть одного з батьків, який загинув (помер) внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції;

копія свідоцтва про смерть або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків.

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

;

копія посвідчення „Члена сім’ї загиблого або довідка, що підтверджує статус „Члена сім'ї загиблого, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що вона не пов’язана з вчиненням ним

кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства.

5.9) Для розгляду питання про виплату щомісячної матеріальної допомоги дітям Героїв Небесної Сотні:

заява на ім’я голови Комісії від законного представника дитини;

у випадку досягнення дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, 18 річного віку, проте яка продовжує навчання (до 23 річного віку), така особа подає заяву на ім’я голови Комісії особисто;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про смерть;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

;

копія посвідчення „Члена сім’ї загиблого або довідка, що підтверджує статус „Члена сім'ї загиблого, видана органами соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад за місцем реєстрації.

5.10) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які підписали контракт, відповідно до Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року „Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України”, на проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, сім’ї яких знаходяться в складних життєвих обставинах:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

декларація про доходи та майновий стан осіб;

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

копія контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України;

копія витягу з наказу військової частини Збройних Сил України про зарахування до військової частини;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції;

копія військового квитка (відмітка про зарахування до військової частини для проходження військової служби за контрактом);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

5.11) Для розгляду питання про виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі в Революції Гідності:

заява на ім’я голови Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрації заявника) або копії паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія посвідчення „Постраждалий учасник Революції Гідностіˮ;

копії документів, що підтверджують отримання особою тяжких, середніх або легких тілесних ушкоджень під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

6. Матеріальна допомога надається в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті. Рішення щодо надання або відмови в наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні Комісії та оформлюється протоколом.

7. Підставою для відмови в наданні матеріальної допомоги може бути:

невідповідність поданих документів або неповне подання документів, передбачених у цьому Порядку;

подані документи не підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги;

подання особою завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати матеріальної допомоги;

якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність чи часткова втрата працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовця, є наслідком:

вчинення ним злочину або адміністративного правопорушення;

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, встановленого судом).

8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Директор департаменту соціального

захисту населення адміністрації (підпис) Ігор МЕЩАН

Поділитися: