Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів (Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 23 березня 2015 року за № 4/831)

Розпорядження від 16.03.2015, №68
Дата оприлюднення: 16.03.2015

Відповідно до статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 38 Закону України “Про автомобільні дороги”, статті 16 Закону України “Про рекламу” та з метою приведення у відповідність до Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади”

1. Внести до Порядку розміщення зовнішньої реклами в Київській області поза межами населених пунктів, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 22 травня 2013 року
№ 196, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 17 липня 2013 року за № 13/793 (далі – Порядок), такі зміни:

1) Пункт 3 викласти у такій редакції:

3. Дозвіл видається на строк, зазначений у згоді власника території, будинку чи споруди або уповноваженого ним органу (особи) на розміщення зовнішньої реклами, якщо менший строк дії дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами”.

2) Пункт 9 Порядку викласти у такій редакції:

9. Роботу щодо організації діяльності з видачі дозволів проводить департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації (далі – робочий орган)”.

3) Пункт 12 викласти у такій редакції:

12. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністраторові або надсилає на адресу Київського обласного дозвільного центру рекомендованим листом з описом вкладення заяву, складену відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, до якої додається у разі розміщення зовнішньої реклами на територіях, будинках та спорудах – згода власника території, будинку чи споруди або уповноваженого ним органу (особи) на розміщення зовнішньої реклами (крім випадків розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відведення автомобільних доріг)”.

4) Додаток 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: