Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах (Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області 03 вересня 2015 року за № 16/843)

Розпорядження від 17.08.2015, №303
Дата оприлюднення: 17.08.2015

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, з метою надання адресної матеріальної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах

1. Внести до Положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 18 березня 2011 року № 242, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області 07 квітня 2011 року за № 11/729 (у редакції розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 14 жовтня 2014 року № 342) (далі – Положення) такі зміни:

1) пункт 2.1. розділу ІІ Положення викласти в такій редакції:

2.1. Адресна матеріальна допомога надається службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації (далі – Служба) сім’ям Київської області, які опинились у складних життєвих обставинах, у межах коштів, виділених Службі з обласного бюджету на виконання Обласної комплексної Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей “Назустріч дітям” до 2017 року та Обласної цільової програми з надання соціальної допомоги демобілізованим з військової служби, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям у 2015 році в межах видатків, передбачених на цю мету обласним бюджетом на поточний рік”.

2) абзац п’ятий пункту 2.3. розділу ІІ Положення викласти в такій редакції:

номер рахунку та/або виписка з рахунку з реквізитами банківської установи (подається додатково у випадку надання адресної матеріальної допомоги у грошовій формі) для перерахунку коштів”.

3) пункт 2.7. розділу ІІ Положення викласти в такій редакції:

2.7. Адресна матеріальна допомога надається один раз на рік. За виняткових обґрунтованих підстав рішенням Комісії допомогу може бути надано повторно”.

4) пункт 3.2. розділу ІІІ Положення викласти в такій редакції:

3.2. Сума адресної матеріальної допомоги, визначена в грошовій формі в наказі начальника Служби, перераховується на визначений заявником рахунок в банку у безготівковій формі протягом 15 робочих днів з дати підписання наказу”.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської обласної державної адміністрації Христюка Д.В.

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: