Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Положення про апарат Київської обласної державної адміністрації

Розпорядження від 11.07.2007, №553
Дата оприлюднення: 11.07.2007

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

Внести до Положення про апарат Київської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації від 07.06.2006 № 445, такі зміни:

1. У пункті 10 слова „керівник апарату” замінити словами „заступник голови – керівник апарату (далі – керівник апарату)”.

2. Пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

„Керівник апарату має заступника, якого, за поданням керівника апарату, призначає на посаду і звільняє з посади голова обласної державної адміністрації”.

3. Підпункт 11.13 пункту 11 доповнити словами „(крім нормативно-правових і регуляторних)”.

4. Підпункт 11.14 пункту 11 доповнити словами „та за дорученням голови обласної державної адміністрації – з інших питань”.

5. Пункт 11 доповнити підпунктами 11.15 – 11.16 такого змісту:

„11.15. організовує в апараті роботу із зверненнями громадян до обласної державної адміністрації;

11.16. у межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом апарату (планує, організовує, координує, здійснює добір кадрів) на основі сучасних методів управління;”.

У зв’язку з цим підпункт 11.15 вважати підпунктом 11.17.

6. Пункт 12 викласти у такій редакції:

„12. У разі відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату”.

Голова адміністрації В.І.Ульянченко

        

Поділитися: