Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про внесення змін до Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Київської області, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році

Розпорядження від 27.04.2015, №141
Дата оприлюднення: 27.04.2015

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

Внести до Плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів Київської області, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 16 березня 2015 року № 70, такі зміни:

1. Пункт 15 після слова “коштів” доповнити словами “спеціального фонду (крім власних надходжень)”.

2. Пункт 32 викласти в такій редакції:

32. За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії за загальним фондом не реєструвати бюджетні зобов’язання (бюджетні фінансові зобов’язання) та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених статтею 55 Бюджетного кодексу України), до погашення такої заборгованості.

Головне управління Державної

казначейської служби України

у Київській області,

департамент фінансів

облдержадміністрації

Протягом 2015 року.”

Голова адміністрації В.М.Шандра

        

Поділитися: