Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

“Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”

Розпорядження від 10.08.2011, №824
Дата оприлюднення: 10.08.2011

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 „Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”:

1. Внести до Інструкції з діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністраціївід 19.06.2008 № 900, такі зміни:

1.1. В пункті 3.3.6. розділу 3.3. „Реєстрація документів”, після позиції „журнал реєстрації наказів заступника голови – керівника апарату адміністрації з кадрових питань”, доповнити позицію „журнал реєстрації телефонограм облдержадміністрації”;

1.2. у розділі 6.7. „Погодження документів”:

1.2.1. абзац 3 пункту 6.7.7. викласти в такій редакції:

„В апараті облдержадміністрації візи проставляються: на проектах розпоряджень та доручень голови адміністрації – на зворотному боці останнього аркуша проекту акта; на інших службових документах (листах, телефонограмах тощо) – на лицьовому боці останнього аркуша (нижче підпису) примірника документа, що залишається у справах облдержадміністрації”.

1.2.2. в абзаці першому пункту 6.7.8. після слів „проекти листів” доповнити словом „телефонограм”.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

        

Поділитися: