“Про вивчення стану управління об”єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”

Розпорядження від 20.10.2010, №1226
Дата оприлюднення: 20.10.2010

З метою забезпечення виконання рішень Київської обласної ради від 09.04.2010 № 678-29-V „Про делегування повноважень Київської обласної ради Київській обласній державній адміністрації” та від 29.07.2010 № 749-33-V „Про Порядок управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області”, відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Господарського кодексу України:

1. Утворити робочу групу з вивчення стану управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області (далі – робоча група) згідно з додатком 1.

2. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, яким згідно з розпорядженням голови облдерж­адміністрації від 28.04.2010 № 393 „Про деякі питання управління Київською облдержадміністрацією об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області” передані у підпорядкування об’єкти спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Київської області (далі – комунальні підприємства) до 25 жовтня 2010 року подати робочій групі звіти про проведену роботу з організації діяльності відповідних комунальних підприєм­ств та документи за переліком згідно з додатком 2.

Робочій групі:

3.1. затвердити графік своєї роботи та довести його до головних управлінь, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, яким підпорядковані комунальні підприємства;

3.2. перевірити наявність та термін дії контрактів з керівниками комунальних підприємств;

3.3. проаналізувати:

3.3.1. ефективність управління комунальними підприєм­ствами;

3.3.2. фінансовий стан комунальних підприємств (наявність заборго­ваності із виплати заробітної плати, з податків і зборів до бюджетів та цільових фондів, кредиторської та дебіторської заборгованості, причини її виникнення та заходи, що вживаються для її погашення);

3.3.3. ефективність використання коштів, виділених у 2010 році з обласного бюджету по Програмі підтримки підприємств спільної власності територіальних громад області та запобігання їх банкрутству на період до 2010 року, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 28.11.2002№ 056-05-ХХІV;

3.3.4. використання прибутку комунальними підприємствами;

3.3.5. ефективність використання і збереження майна комунальними підприємствами.

4. Голові робочої групи до 15 грудня 2010 року подати мені звіт про проведену роботу.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації А.Й.Присяжнюк

Додатки

        

Поділитися: