Київська обласна військова адміністрація

Офіційний веб-сайт (тестова версія)
на стадії наповнення

Про утворення регіональної моніторингової комісії з перевірки закладів охорони здоров’я на відповідність вимогам щодо вільного доступу до будівель і приміщень надавача медичних послуг осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розпорядження від 09.06.2021, №362
Дата оприлюднення: 09.06.2021

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації

09 червня 2021 року № 359

Проєкт

Зміни

до Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області

на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради

від 15 жовтня 2020 року № 908-36-VІІ

1. Пункт 10 розділу І «Паспорт Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки» викласти у такій редакції:

«

».

2. В абзаці першому розділу ІІ «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма» цифри та знаки «26.09.2017 № 505» замінити відповідно цифрами та знаками «18.02.2021 № 83».

3. Розділ ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми»:

1) після абзацу десятого доповнити новими абзацами такого змісту:

«Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється відповідно до вимог встановлених статтею 1031 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).

Пунктом 3 статті 1031 Бюджетного кодексу України визначено, що Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується відповідною обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Погоджені переліки об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2021 році (додаток 4.1) та за рахунок залишку невикористаних у минулих роках коштів, який утворився станом на 01.01.2021 у спеціальному фонді обласного бюджету, субвенції державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2021 році (додаток 5.1) затверджуються розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації, з можливим внесенням змін за необхідністю.

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий-дванадцятий вважати абзацами п’ятнадцятим-шістнадцятим.

2) Після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Обсяг фінансування на реалізацію заходів програми на 2021 рік передбачається за кошти державного бюджету, обласного бюджету, коштів обласного бюджету (кошти, що залучаються до обласного бюджету за рахунок внутрішніх місцевих запозичень) та співфінансування з відповідних місцевих бюджетів.».

4. Додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки

*за узгодженням з місцевими органами влади

».

5. Додаток 2 до Програми «Показники продукту Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 2 до Програми

Показники продукту Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки

Продовження Додатка 2

».

6. Додаток 3 до Програми «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки» викласти у такій редакції:

«Додаток 3 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку автомобільних доріг у Київській області на 2020-2022 роки

Продовження Додатка 3

».

7. Додаток 6 до Програми «Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що реалізуються за рахунок співфінансування з відповідних місцевих бюджетів за бюджетною програмою 3131090 у 2021 році» викласти у такій редакції: «Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуються за рахунок обласного бюджету та співфінансування з відповідних місцевих бюджетів у 2021 році».

«Додаток 6 до Програми

Перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах, що фінансуються за рахунок обласного бюджету та співфінансування з відповідних місцевих бюджетів у 2021 році

Продовження Додатка 6

Продовження додатка 6

».

8. Доповнити Програму додатком 7 «Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що реалізуються за рахунок залишку коштів, що утворився в обласному бюджеті станом на 01.01.2021 в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів у 2021 році» та викласти у такій редакції:

«Додаток 7 до Програми

Перелік об’єктів

будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що реалізуються за рахунок залишку коштів, що утворився в обласному бюджеті станом на 01.01.2021 в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування, ділянок вулиць і доріг міст та інших населених пунктів у 2021 році

».

___________________________

Поділитися: